Laatste nieuws

Erfgoed met een link naar Nederland?

No comments

Het landelijk bureau Cultuurfonds Nederland draagt bij aan restauraties van overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen met Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om monumentale gebouwen die refereren aan de toenmalige Nederlandse aanwezigheid in het land of aan de Nederlandse migratie- of handelsgeschiedenis. Het Cultuurfonds draagt bij in de herstelkosten, om het monumentale karakter van het pand te behouden voor toekomstige generaties.

Zie voor meer informatie de pagina ‘Overzees gebouwd erfgoed’ van het landelijk bureau Cultuurfonds Nederland.

MelanieErfgoed met een link naar Nederland?
Lees meer

Subsidiebeleid op maat

No comments

COVID-19 pandemie!

Het brengt veel schrik, zorg en angst met zich mee, maar misschien zorgwekkender is nog de onzekerheid van het ‘nieuwe normaal’ waar de wereld zich in moet gaan vinden. Wereldwijd ligt de economie vrijwel plat en veel sectoren moeten op een creatieve manier een werkende aansluiting zien te vinden aan de contact beperkingen van dit nieuwe normaal.

Voor de kunst- en cultuursector is dit een strop om de hals…..

Hoe draag je kunst en cultuur uit als je geen contact mag maken?

Het is een drama!

Het nieuws en alle social media kanalen staan er vol van. Kunstenaars doen wereldwijd oproepen aan fondsen en overheden om extra steun te geven en collega’s komen massaal online bij elkaar om nieuwe ideeen uit te wisselen om de betrokkenheid voor kunst en cultuur en het leven ervan te behouden! Iedereen probeert te helpen en mee te denken!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling van de Nederlandse Cariben en het Prins Bernhard Cultuurfonds, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling in Nederland, hebben daarom in de afgelopen weken naar een vorm gezocht waarin er binnen de mogelijkheden van de organisatie, te kunnen helpen. Het Caribische Fonds is tot het besluit gekomen om nieuwe subsidie mogelijkheden te bieden voor deze sector in de Nederlandse Cariben en implementeert tijdelijk een subsidiebeleid ‘op maat’.

Dit beleid biedt de mogelijkheid om extra financiële ruimte te creëren voor projecten c.q. kunst & cultuurorganisaties die momenteel of op termijn financiële consequenties (zullen) ondervinden als gevolg van deze crisis.

Verder gelooft het Fonds dat de beperkingen van een crisis ook de horizon kunnen verbreden en nieuwe ontwikkelingen / initiatieven tot stand kunnen brengen, en zal daarom ook een impuls geven aan het ontwikkelen van nieuwe en benodigde initiatieven die tot stand komen als gevolg van de beperkingen van de crisis.

Wat is het subsidiebeleid ‘op maat’?

Binnen dit beleid mag het bestuur, waar nodig en na goed overleg, afwijken van de doorgaanse richtlijnen en inspelen op de actuele problematiek, behoeftes en ideeen die hieruit voortvloeien. Dit creeert extra ruimte voor projecten die mogelijk in de knel zijn gekomen en biedt draagvlak voor nieuwe initiatieven die, vanwege hun vorm, anders mogelijk niet in aanmerking zouden komen voor subsidie.

Binnen het subsidiebeleid ‘op maat’, onderscheidt het PBCCG twee categorieen:

Categorie 1 – De coulance regeling

Onder deze regeling vallen reeds gehonoreerde (lopende) projecten die als gevolg van de crisis financiële problemen ondervinden

Het gaat hier om een coulante aanpak van lopende projecten die gehonoreerd zijn en door de crisis uitgesteld, gedeeltelijk uitgesteld of geannuleerd moeten worden. Gekeken kan worden naar de begroting en overwogen kan worden om bepaalde subsidieposten toch uit te betalen. Voornamelijk gaat het om subsidieposten van creators, co-creators en andere betrokkenen van het project. Ook kan worden gekeken naar de eventuele extra kosten die uitstel of gedeeltelijke uitstel van een gehonoreerd project met zich meebrengt.

Doel is om zoveel mogelijk steun te bieden in:

  • de inkomsten die bovengenoemden als gevolg van de crisis zouden mislopen, toch uit te betalen
  • het opvangen van eventuele extra kosten, om zodoende doorgang van het project in een later stadium mogelijk te maken.

Categorie 2 – De Stimulans regeling

Onder deze regeling vallen innovatieve / nieuwe initiatieven die aansluiten op de beperkingen / uitdagingen die de crisis voor de cultuursector met zich meebrengt

Het gaat hier om het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe initiatieven waar de kunst & cultuursector in deze crisis situatie baat bij heeft en waarvan mogelijk projectinhoudelijk de posten buiten de richtlijnen zouden vallen. Hier denken wij aan b.v. bij-scholingsinitiatieven op het gebied van digitale exposure, opzetten van digitale platformen waar kunst en cultuurorganisaties zich bij kunnen aansluiten etc..

Doel hiervan is om het ‘anders’ uitdragen van kunst en cultuur zoveel mogelijk bekend en eigen te maken bij onze kunstenaars en organisaties.

Maximale aanvraag bedrag voor initiatieven voor deze regeling is: NAf 10.000,-

 

Wanneer kom je in aanmerking voor het subsidiebeleid ‘op maat’?

Je valt in categorie 1 als je / jouw stichting een actueel gehonoreerd (goedgekeurd) project heeft lopen bij het PBCCG en dit project moet als gevolg van de COVID – 19 crisis (gedeeltelijk) uitgesteld of geannuleerd worden. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor weggevallen of extra financiele posten van jouw project. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

Je valt in categorie 2 als je een zelfstandige cultuur initiatiefnemer / stichting e/o NGO bent, die ingeschreven staat / gevestigd is op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba, en jouw initiatief sluit aan op de beperkingen van de huidige crisis situatie. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor je nieuwe initiatief. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

 

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure wijkt (nagenoeg) niet af van de normale aanvraagprocedure – deze gaat via het aanvraagportaal.  Hieronder een korte uitleg (let op: hier en daar zijn er afwijkende vereisten)

Indien je nog geen ‘My PBCCG’ account hebt, maak deze dan aan via onze website (www.pbccaribbean.com)

Eenmaal in het aanvraagportaal kies je in de drop-down onde ‘nieuwe aanvraag’, de optie: subsidie ‘op maat’

Vul de velden in en stuur je projectidee naar ons toe, door op verzenden te klikken.

Wanneer je een uitnodiging ontvangt, mag je starten met het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Let op: anders dan het normale aanvraagformulier moet je onder kopje B een keuze maken tussen 1).Coulance-regeling of 2).Stimulans-regeling.

Indien je Coulance-regeling hebt gekozen, dien je bij kopje D – 7, ook de vragenlijst te downloaden van onze website en deze ingevuld mee te sturen met het aanvraagformulier. De vragenlijst is op onze website vinden in de drop-down onder ‘geld vragen’. Voor de Stimulans-regeling is deze vragenlijst niet van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor één van de bovenstaande regelingen van het subsidiebeleid ‘op maat’, is een persoonlijk gesprek voor uitgebreidere uitleg over jouw aanvraag, een vereiste! In de uitnodigingsbrief tref je hierover een actiepunt.

Indien alle vereiste documenten ontvangen zijn, wordt jouw aanvraag in de vergadering behandeld die vernoemd staat in de uitnodigingsbrief.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen na de vergadering, een schriftelijk bericht van het bestuursbesluit in het portaal. Zoals normaal mag je ook de dag na vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor om te infirmeren naar het bestuursbesluit.

 

Looptijd van het subsidiebeleid ‘op maat’

Start 11 mei 2020
Eind 31 december 2020

Voor vragen over deze nieuwe subsidie mogelijkheden, bel ons alsjeblieft op – wij helpen je graag!!

MelanieSubsidiebeleid op maat
Lees meer

Digital Egg Hunt

No comments


Starting this Sunday morning april 12th, 09.00 am. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is hosting a Digital Egg Hunt. Eggs are hidden on the internet throughout the six islands we support, Curacao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba, St. Eustatius. On either websites, facebook pages or you tube channels.

It’s not an easy task to decrypt de clues you get every hour… But it will be challenging and fun!

Check out the complete game manual below… and joins us on facebook for this crazy Digital Egg Hunt!

Happy Easter!

Game Manual Digital Egg Hunt

MelanieDigital Egg Hunt
Lees meer

Book – Wooden Houses of Curacao Two

No comments

After the successful issue of the first book Wooden Houses of Curaçao, Number two is born, by the hand of Monique Rosalina-van de Kuilen.
A wonderful and colorful portrait of Curaçaos wooden houses and some of it’s residents. With over 600 photo’s a very nice item for the coffee table.

Available in bookstores now…

MelanieBook – Wooden Houses of Curacao Two
Lees meer

Kathedraal van Doornen

No comments

After five and a half years of hard work the Cathedral of Thorns is on its way to becoming one of the most multidisciplinary art-projects in the history of Curacao. It is a monumental work of art, a beautiful stage, a peaceful place to contemplate and a major attraction for artists, performers and visitors.

Dia 2-02-2020 tabata e inougurashon ofisial di e Katedral di Sumpiña pa un publiko chikí.
Spònsernan i gruponan di interes a keda invitá pa por a disfrutá di un anochi spesial ku un
programa dirigí pa Felix de Rooy.

Het verhaal van de Kathedraal van Doornen is een verhaal over een protest tegen vernieling, onrecht en onmenselijkheid. Een verhaal over een stimulans voor een nieuwe jonge generatie. En een verhaal over de strijd van Herman van Bergen en Daisy Casimiri voor de vrije geest, want zelfs creativiteit wordt bedreigd door de regels en richtlijnen van de welvaart. Kortom: een verhaal over het licht in een donker labyrint.

Kijk op https://cathedralofthorns.com voor meer informatie over openingstijden en special events.

MelanieKathedraal van Doornen
Lees meer

Book – Storm

No comments

September 6, 2017, was the day of the most destructive national disaster and the worst nightmare Sint Maarten had ever seen. On that day Hurricane Irma slammed her tail and left the island in total chaos and shambles.

This book ‘Storm’ is about the dramatic experiences of two young boys,
David and Tony, during and after the arrival of the monster hurricane called Irma.

Storm is dedicated to all those who risk their lives to help others in need, with special appreciation for the work of all emergency services: SKS: the Royal Dutch Marechaussee: Police, Justice and Fire departments; Sint Maarten Medical Center; Red Cross; White -Yellow Cross and many others.

This book will be distributed among e.g. elimentary schools throughout
St. Maarten and stimulates children to develop their awareness about friendship and climate change.

MelanieBook – Storm
Lees meer

Book – Post war Curacao – 1945 – 1963

No comments

Eddy Wegman (17 February 1918 – 12 May 1998 was born in Doetinchem, in the Netherlands. He left for Curaçao in September 1945, where he had been offered a job at Shell. In Curaçao he devoted the little free time he had largely to his new passion: photography.

As a photographer he gained the trust of the local population in a special way. This is evident in the powerful portrait photographs he took during his stay in Curaçao (1945-1963). During his life Wegman received numerous awards for his work.

Take a look at postwar Curaçao through the lens of this talented amateur photographer.

Available in bookstores now….

MelanieBook – Post war Curacao – 1945 – 1963
Lees meer

IBB begeleid talentvolle jongeren

No comments

Instituo Buena Bista (IBB) is het centrum voor hedendaagse kunst op Curaçao.
Het streven van het instituut is om via haar educatieve activiteiten de samenleving het belang van kunst en (levend) cultuur te laten zien, ervaren en te werken naar een nieuw cultureel erfgoed voor Curaçao. Dit streven wordt bewerkstelligd door een actief expositie programma, vier artist in residence programma’s en als meest belangrijke, het ontwikkelen en begeleiden van talentvolle jongeren.

Deze jongeren worden gescout bij scholen en via de media, en na een selectie proces krijgen ze een intensief onderwijs begeleidingsprogramma aangeboden ter voorbereiding naar de juiste en passende vervolgstudie in het creatief veld.

IBB vraagt bij het PBCCG subsidie aan om de kosten van vier studenten te kunnen dekken voor het schooljaar 2019-2020. Bij deze studenten is er een situatie geconstateerd dat zij zelf of hun ouders de studiekosten niet kunnen dekken.

Het PBCCG sluit volledig aan bij de filosifie van het IBB dat een financiële situatie geen belemmering mag zijn om naar een betere toekomst te werken en besluit daarom voor een periode een doorlopende subsidie te geven aan een aantal jongeren die hiervoor in aanmerking komen.

Dank voor jullie inzet IBB – Proud of your work and contribution!

MelanieIBB begeleid talentvolle jongeren
Lees meer

DANCE CURACAO 5TH ANNIVERSARY

No comments

DANCE CURACAO 5TH ANNIVERSARY

Dance Curacao is a dance event organized to stimulate and encourage our local young dancers  (ballet/jazz/ modern/ hiphop) to improve their knowledge and develop their basics of theatre Dance and Performing Art by providing them a week of intensive classes given by international teachers.Some of these dancers have briljant skills but never have the opportunity to experience the world they so often dream about.
With this event we create a platform for our talented dancers by bringing international influences, vibes and skills closer to home. This unique event contributes to the development, deepening and broadening of our local talents and skills. We aim to stimulate the students and try to contribute to the growth of the identity of our society.

This year was the 5th anniversary!
We brought back international talents of our OWN!
Decant Khattabi (Aruba), Caurena Penza Bernabela (Curaçao) and Alydia Wever (Aruba).
Local talents who pursued their dreams and are currently practising a professional international dance career abroad.

They shared their stories and experiences with today’s talents,
who are at the start of a journey they once began.

PBCCGDANCE CURACAO 5TH ANNIVERSARY
Lees meer

Sea and Learn hands on educational activities

No comments

Sea & Learn on Saba is a non-profit foundation that brings together the local community, diverse nature experts and visitors to understand the value of nature, both worldwide and locally on Saba.
Sea & Learn’s objective is to reinforce the importance of protecting nature and educate the potential safe-keepers in order to sustain viability of Saba’s eco-tourism product and other environments throughout the world.
Throughout the month of October 2019, scientific experts engaged with participants in hands-on educational activities at schools, interactive terrestrial and marine field projects, and multimedia presentations. Target group includes local school children, local adults, seniors and tourists visiting the island.
This year’s program promises to enlighten participants about tropic bird mating patterns, the threat to native orchids, the uniqueness of Saba’s ferns and more.
Marine subjects will range from clam defense mechanisms to how invasive seagrasses from South America effect fisheries to shark migrations and why protecting sharks may offer a possible cure to cancer.
MelanieSea and Learn hands on educational activities
Lees meer