Alle aanvrager worden ingediend via het digitale aanvraagportaal.

Ben je een nieuwe aanvrager?

Maak dan eerst een ‘MyPBCCG’ account aan (zie tutorial)

 

Heb je al een ‘MyPBCCG’ account?

Dien dan nu je aan aanvraag in

Kunstenaars en artiesten kunnen hun ideeën met ons te delen, door een vooraanvraag in te dienen of eerst in gesprek gaan over hun initiatieven. We geven feedback die gericht is op aansluiting met onze subsidie criteria en waar nodig proberen wij te adviseren over samenwerkingen met andere projectontwikkelaars van de eilanden en / of co-funding van andere fondsen / organisaties – budget mapping! Alle ingediende projectplannen worden zorgvuldig getoetst op aansluiting van PBCCG criteria en doelstellingen. Als er een aansluiting is, wordt het project op de agenda geplaatst voor behandeling en krijgt de aanvrager een uitnodiging om een volledige aanvraag in te dienen.

In de voorbereiding naar de bestuursvergadering wordt het projectidee getoetst op artistieke waarde, (financiële) haalbaarheid, volledige ontvangst, impact en consistentie met de missie van het Caribische Fonds. Op basis hiervan wordt er een zorgvuldig vooradvies gevormd. Dit vooradvies gaat in samenspraak met de bestuursleden van de eilanden en / of de voorzitter. Het dagelijkse / algemene bestuur gaat hier tijdens de bestuursvergadering verder over in beraad en neemt dan een uiteindelijke beslissing over het project.

Indien de aanvraag is toegezegd mag het project starten. Wij doen tijdens de uitvoering regelmatig een follow-up om eventuele uitdagingen aan te pakken en aanvullende begeleiding te bieden. Deze check-ins stellen ons in staat om op de hoogte te blijven van de voortgang, mogelijke obstakels tijdig te identificeren en proactief oplossingen aan te dragen. Ook vragen wij tussentijds documentatie op om zichtbaarheid te geven aan het project. Ons doel is niet alleen om een ondersteunende en betrokken partner te zijn gedurende de looptijd van het project, maar ook om het administratieve deel van de aanvraag soepel te laten verlopen.

In de afrondende fase (8 -6 weken voor de vervaldatum) van een project vereisen we een gedetailleerde financiële verantwoording van de bestedingen van de toegekende subsidie. Het doel van deze financiële controle is niet alleen om verantwoording af te leggen, maar ook het bewaken van de geloofwaardigheid en integriteit van het fonds, en om ervoor te zorgen dat de middelen op een effectieve en efficiënte manier worden benut. Ook vereisen wij een goede evaluatie uit van de behaalde resultaten om de impact van het project te meten, successen te kunnen identificeren en leermomenten vast te leggen.