Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied presenteert ieder jaar een jaarverslag waarin de kern gevens over het desbetreffende jaar worden weergeven, aangevuld met fotos en krantenknipsels die een beeld geven van de activiteiten die op alle zes Caribisch Nederlandse eilanden met de steun van het PBCCG worden gerealiseerd.

In de loop der jaren heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied een niet aflatende toename in het aantal aanvragen mogen ervaren. Gezien kan worden dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op het PBCCG ter honorering van projecten. Met grote tevredenheid mogen we dan ook veilig vaststellen dat het goede werk dat verricht wordt steeds meer waardering krijgt op alle zes de eilanden.

U kunt hieronder klikken om te kijken naar de jaarverslagen van de afgelopen jaren: