Als laatste kan het werkterrein Monumentenbehoud tevens tot deze lijst worden toegevoegd. Binnen dit werkterrein ligt de focus voornamelijk op klein restauratie- en/of herstelwerk van het (on)roerend culturele erfgoed. Enkele projecten op dit gebied zijn te vinden op de projecten pagina.