Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Het PBCCG richt zich op het steunen van projecten vallend onder zes culturele sectoren.

De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is een particuliere en zelfstandige stichting en heeft ten doel activiteiten op het gebied van geschiedenis, letteren, beeldende kunst, muziek, dans, theater, kunst- en cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bevorderen door het verlenen van subsidies, teneinde de cultuur en natuur op alle zes eilanden in hun totaliteit te waarborgen als ook verder te ontwikkelen en te stimuleren.

Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt. Het Cultuurfonds subsidieert jaarlijks meer dan 170 projecten van particulieren en instellingen op bovengenoemde gebieden. Hierbij maakt de stichting onderscheid in diverse werkterreinen, wat duidt op een ruime interpretatie van het begrip ‘cultuur’.

Meer informatie

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws omtrent onze steun van projecten vallend onder de volgende zes culturele sectoren: Geschiedenis en Letteren, Beeldende Kunst, Podiumkunsten, Kunst en Cultuureducatie, Natuurbehoud en Monumentenzorg.

0

Sponsorgeld 2020

0

Toegezegde projecten in 2020

0

Aangevraagde projecten in 2020

0

Eilanden

Culturele projecten

Steun Cultuur in het Caribisch Gebied. Word donateur van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Geschiedenis en letteren

De projecten en activiteiten op het gebied van alfa- en gammawetenschappen en de letteren zijn ten behoeve van een breed, op dit terrein ondeskundig publiek.

Zie hier meer geschiedenis projecten.

Beeldende & visuele kunst

Dit zijn projecten en activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Het werkterrein beeldende kunst omvat daarnaast ook vormgeving en architectuur.

Zie hier beeldende kunst projecten.

Podiumkunsten

Tot podiumkunsten rekent het fonds: muziek, dans, theater, video en film. Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen binnen deze disciplines.

 

Zie hier meer podiumkunst-projecten.

Kunst en cultuureducatie

Hierbij kan men denken aan projecten met een educatief karakter en/of activiteiten die zich richten op bijzondere doel- of publieksgroepen.

Zie hier meer kunst- en cultuureducatie projecten.

Natuurbehoud

Binnen dit werkterrein is er aandacht voor natuurbehoud maar vooral voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vind hier meer over onze projecten.

Monumentenzorg

Monumentenbehoud valt ook binnen ons werkterrein. Binnen dit werkterrein ligt de focus voornamelijk op klein restauratie- en/of herstelwerk van het (on)roerend culturele erfgoed.

Vind hier meer over projecten omtrent monumentenzorg.

Testimonials

 • Zonder jou zouden podia leeg staan, weinig schilderijen aan muren komen te hangen, de schrijver zijn gedachten niet kunnen delen en mijn moedertaal, hoe moedig dan ook, dreigen te vergaan.

  Crisèn Schorea
 • Onze visie is gebaseerd op de overtuiging dat elk individu het recht heeft op zelfexpressie en de toegankelijkheid daarvan. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied erkent onze visie. Al meer dan 10 jaar verleent het fonds financiële steun aan talloze dansprojecten door “Dans toegankelijk te maken voor iedereen”. Deze steun is onmisbaar en niet meer weg te denken!

  Fina Ferreira
 • Voor mij is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied meer dan een fonds.... het is familie, het is steun, het is liefde, het is een organisatie die niet alleen geld geeft maar ook luistert, meedenkt en adviseert waar het gewenst of noodzakelijk is. Dankjewel Prins Bernhard Cultuurfonds... voor een beter cultureel leven op Aruba!

  Tito Bolivar
 • Drazans geeft wekelijks aan 600 kinderen toneel- en dansles in de meest kwetsbare wijken van het eiland. Dankzij de fantastische trouwe steun van PBCCG kunnen de kinderen met talent of grote motivatie uit dergelijke wijktrajecten doorstromen naar onze theaterschool. Zij krijgen hierdoor de kans om zich op persoonlijk en creatief vlak verder door te ontwikkelen! Een ervaring voor het leven....

  Maaike Kempers
 • Through the support of the Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied has the National Institute of Arts been able to survive and thrive after the devastating hurricane Irma. PBCCG has always been there for us, engaging and supporting our organization, activities, students and the Arts on St. Maarten. Viva PBCCG!

  The National Institute of Arts (NIA), Sint Maarten

Prijzen

De Zilveren Anjer is het belangrijkste eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De onderscheiding kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Eenieder kan kandidaten voordragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland.

Klik hier voor meer informatie over de Zilveren Anjer

De PBCCG Cultuurprijs heeft ten doel de aandacht te vestigen op het werk van de desbetreffende winnaar om zodoende de productie van hoogstaande prestaties op bovengenoernde gebieden een stimulerende impuls te geven.

 

Klik hier voor meer informatie over de PBCCG Cultuurprijs

Vergaderagenda

Het dagelijks bestuur behandeld aanvragen tot Nafl. 10.000.
De vergaderdata zijn doorgaans iedere vierde (4e) dinsdag van de maand, behalve in Augustus.
Projecten dienen tenminste 10 werkdagen voor de vergadering ingediend te zijn.
LET  OP: in juli en december wordt er NIET vergaderd.

Contact ons

Heeft u vragen, opmerkingen of een compliment? We horen het graag.

  adminHome