Zilveren Anjer

ZILVEREN ANJER

Ter gelegenheid van de tiende herdenking van de Anjerdag en het tienjarig jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) in 1950 hebben Regent en bestuur de onderscheiding de Zilveren Anjer ingesteld. De Zilveren Anjer is een blijk van waardering voor ‘personen van onbesproken vaderlands gedrag die in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de zes Nederlands Caraïbische eilanden’. De onderscheiding kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Eenieder kan kandidaten voordragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland.

De Zilveren Anjer is het belangrijkste eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De voordracht dient telkens vóór 1 oktober te geschieden, voorzien van nauwkeurige personalia, gedetailleerde gegevens over het werk op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, referenties over het werk en, zo mogelijk, vermelding van andere ontvangen onderscheidingen. NOOT: De voordracht dient bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland ingediend te worden (zie ook hieronder).

Bij de toekenning van de onderscheiding gelden de criteria dat de werkzaamheden, op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, origineel zijn en niet beroepsmatig. Steeds geldt dat de werkzaamheden onverplicht en onbetaald verricht dienen te zijn. Daarnaast moeten de activiteiten waarvoor de kandidaat wordt bekroond een landelijke (nationale) uitstraling hebben.  Bijzondere bestuurlijke verdiensten op het werkterrein van het PBC kunnen ook met de onderscheiding worden bekroond.

Voor nadere informatie verwijzen wij U naar de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland). U kunt hier meer informatie vinden.

Foto: Het moment dat HM Koningin Beatrix de Zilveren Anjer uitreikt aan de heer Winthrop Curiel (2009). Links op de achtergrond: dr. Adriana Esmeijer, directeur PBC Nederland.

Overzicht Zilveren Anjers Nederlands Caribische eilanden

Jaar  Naam  Grond
1953  Mr. B. de Gaay Fortman  Geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname; geschiedenis van het Reveil in Nederland
1954  Dhr. R.F.W. Boskaljon  Muziekleven op Curaçao
1958  Dhr. J.H. Beaujon  Culturele leven op Aruba
1961  Mevr. M. Henriquez-Alvarez Correa  Culturele activiteiten op Curaçao
1968  Dhr. F.H.M. Karner  Monumentenzorg Curaçao
1973  Mr. Nicolaas Debrot  Literator, Caraïbische
1986  Dhr. J.C. Lampe  Cultuurbehoud Nederlandse Antillen
1990  Mevr. C.H. Simmons  Culturele activiteiten op Saba
1991  Frater Candidus van der Linden  Ornithologie
1991  Dhr. E.R.R Palm  Muziek
1993  Dhr. F.L. Davelaar  Muziekleven op Curaçao
1998  Mr. ing. E. Voges  Monumentenzorg Curaçao
2001  Mr. dr. J.A. Schiltkamp  Monumentenzorg Curaçao
2002  Dhr. F.D. Antoin  Cultuurbehoud op Bonaire
2004  Dhr. L. Narain &
Mw. drs. Y. Raveneau
 Vrijwillige inzet op het gebied van behoud van het milieu op Curaçao
2006  Dhr. Ch. Gomes Casseres  Behoud van het joodse erfgoed op Curaçao
2008  Dhr. Elis Juliana  Behoud van cultuurhistorische waarden en tradities van Curaçao en de Nederlandse Antillen en  Aruba
2009  Dhr. Winthrop R.F. Curiel  Behoud van cultuur en natuur op de Nederlandse Antillen en Aruba
2010  Mw. Ena Dankmeijer-Maduro  Behoud en uitbreiding van de Mongui Maduro Bibliotheek op Curaçao
2012  Dhr. Wim Statius-Muller  Vrijwillige inzet voor het behoud en bevordering van Curaçaosch klasiek muziek
2015  Mw. Millicent (Dudi) Smeets-Muskus  Behoud van de muziek en het historisch cultureel erfgoed van Curaçao
2018  Mw. Alice van Romondt  Voor behoud van geschiedenis en letteren op Aruba

 

Foto: De heer Elis Juliana ontvangt de Zilveren Anjer van Z.E. Gouverneur Frits Goedgedrag in vertegenwoordiging van HM Koningin Beatrix (2008).

 Foto: detaille van de Zilveren Anjer

adminZilveren Anjer