Zilveren Anjer

ZILVEREN ANJER

Ter gelegenheid van de tiende herdenking van de Anjerdag en het tienjarig jubileum van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) in 1950 hebben Regent en bestuur de onderscheiding de Zilveren Anjer ingesteld. De Zilveren Anjer is een blijk van waardering voor ‘personen van onbesproken vaderlands gedrag die in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de zes Nederlands Caraïbische eilanden’. De onderscheiding kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Eenieder kan kandidaten voordragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland.

De Zilveren Anjer is het belangrijkste eerbetoon van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

De voordracht dient telkens vóór 1 oktober te geschieden, voorzien van nauwkeurige personalia, gedetailleerde gegevens over het werk op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, referenties over het werk en, zo mogelijk, vermelding van andere ontvangen onderscheidingen. NOOT: De voordracht dient bij het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland ingediend te worden (zie ook hieronder).

Bij de toekenning van de onderscheiding gelden de criteria dat de werkzaamheden, op grond waarvan de kandidaat wordt voorgedragen, origineel zijn en niet beroepsmatig. Steeds geldt dat de werkzaamheden onverplicht en onbetaald verricht dienen te zijn. Daarnaast moeten de activiteiten waarvoor de kandidaat wordt bekroond een landelijke (nationale) uitstraling hebben.  Bijzondere bestuurlijke verdiensten op het werkterrein van het PBC kunnen ook met de onderscheiding worden bekroond.

Voor nadere informatie verwijzen wij U naar de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland). U kunt hier meer informatie vinden.

Foto: Het moment dat HM Koningin Beatrix de Zilveren Anjer uitreikt aan de heer Winthrop Curiel (2009). Links op de achtergrond: dr. Adriana Esmeijer, directeur PBC Nederland.

Overzicht Zilveren Anjers Nederlands Caribische eilanden

  Jaar Naam Grond
 1953 Mr. B. de Gaay Fortman Geschiedenis van de Nederlandse
Antillen en Suriname; geschiedenis
van het Reveil in Nederland
 1954 Dhr. R.F.W. Boskaljon Muziekleven op Curaçao
 1958 Dhr. J.H. Beaujon Culturele leven op Aruba
 1961 Mevr. M. Henriquez-Alvarez Correa Culturele activiteiten op Curaçao
 1968 Dhr. F.H.M. Karner Monumentenzorg Curaçao
 1973 Mr. Nicolaas Debrot Literator, Caraïbische
 1986 Dhr. J.C. Lampe Cultuurbehoud Nederlandse
Antillen
 1990 Mevr. C.H. Simmons Culturele activiteiten op Saba
 1991 Frater Candidus van der Linden Ornithologie
 1991 Dhr. E.R.R Palm Muziek
 1993 Dhr. F.L. Davelaar Muziekleven op Curaçao
 1998 Mr. ing. E. Voges Monumentenzorg Curaçao
 2001 Mr. dr. J.A. Schiltkamp Monumentenzorg Curaçao
 2002 Dhr. F.D. Antoin Cultuurbehoud op Bonaire
 2004 Dhr. L. Narain &
Mw. drs. Y. Raveneau
Vrijwillige inzet op het gebied van behoud van het milieu op Curaçao
 2006 Dhr. Ch. Gomes Casseres Behoud van het joodse erfgoed op Curaçao
 2008 Dhr. Elis Juliana Behoud van cultuurhistorische waarden en tradities van Curaçao en de Nederlandse Antillen en Aruba
 2009 Dhr. Winthrop R.F. Curiel Behoud van cultuur en natuur op de Nederlandse Antillen en Aruba
 2010 Mw. Ena Dankmeijer-Maduro Behoud en uitbreiding van de Mongui Maduro Bibliotheek op Curaçao
 2012 Dhr. Wim Statius-Muller Vrijwillige inzet voor het behoud en bevordering van Curaçaosch klasiek muziek
2015 Mw. Millicent (Dudi) Smeets-Muskus Behoud van de muziek en het historisch cultureel erfgoed van Curaçao

 

Foto: De heer Elis Juliana ontvangt de Zilveren Anjer van Z.E. Gouverneur Frits Goedgedrag in vertegenwoordiging van HM Koningin Beatrix (2008).

 Foto: detaille van de Zilveren Anjer

adminZilveren Anjer