Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is op 5 november 2021 een samenwerking gestart met de zes Nederlandse Rijkscultuurfondsen (RCF).

De Minister van OCW (Nederland) heeft RCF in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius en de toegankelijkheid voor hen te vergroten.

De rijkscultuurfondsen Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds en het Filmfonds willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied zal gedurende een pilot van negen maanden, het aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch Gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en (potentiële) aanvragers.

Digitaal Verbindingsloket

Op woensdag 19 januari 2022 gaat het verbindingsloket open. Lokale aanvragers kunnen dan een belafspraak maken en over hun idee vertellen. Op basis van hun projectidee worden zij dooverwezen naar het passende Rijkscultuurfonds in Nederland.

Een belafspraak voor het verbindingsloket kan worden geboekt via onze Facebook pagina op:

Woensdags van 09.00 – 11.30 uur
Vrijdags van 14.00 – 16.30 uur

LET OP: Wanneer u de bevestiging heeft ontvangen van uw belafspraak kunt u op uw geboekte tijd bellen met het volgende whatsapp-nummer: +5999 686-6266.
Leg uw projectidee aan ons voor en wij helpen u verbinding maken met het Rijkscultuurfonds dat het beste bij u past.