CARE Aruba Fund

Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied wederom een nieuw Fonds op Naam te mogen aankondigen: CARE Aruba Fund
Het Fonds op Naam ‘CARE Aruba Fund’ wordt, als gevolg van een nalatenschap, per 1 augustus 2021, opgericht met de wens van de inlegger (overleden) om anoniem te blijven. Het CARE Aruba Fund wordt in beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (“PBCCG”) geplaatst en zal dan het 8ste Fonds op Naam in het beheer van het Caribische Cultuurfonds zijn.  De anonieme inlegger heeft zich in leven op diverse manieren belangeloos ingezet voor de gemeenschap van Aruba en heeft vóór zijn overlijden duidelijke wensen uitgesproken over diens nalatenschap, waaronder de wens voor ontwikkelingssteun aan initiatieven gebaseerd op audiovisuele- en theaterprojecten op Aruba en door Arubanen, die zich bezighouden met de thema’s Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is zeer vereerd te zijn benaderd om het CARE Aruba Fund voor Aruba te beheren. Aruba ondergaat een enorme grote ontwikkeling op audiovisueel gebied en hoopt de theatersector ook een positieve impuls te geven door deze te betrekken bij de doelstellingen.

Doelstelling
Het CARE Aruba Fund legt de focus op steun van de ontwikkelingsfase van projecten met bovengenoemde thematiek en hoopt hiermee meer projecten (op weg) te helpen naar een goed onderbouwd project-plan, zodat de verdere ontwikkeling (productie en post-productie) van het project een grotere kans van slagen heeft voor subsidie honorering bij andere stichtingen en fondsen. Verder hoopt het fonds ook dat door het stimuleren van producties met deze thematiek, in het algemeen een positieve invloed zal hebben op een Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie op Aruba.

Aanvragers
• Persoon, stichting of NV
• Arubaan, woonachtig op Aruba

Hoeveel kan aangevraagd worden
Het maximumbedrag per project is NAf 5.000,-

Aanvraagperiode
Aanvragen voor het CARE Aruba Fund worden 2x per kalenderjaar behandeld. 

De eerste aanvraagperiode begint 1 januari. Je kunt dan tot 1 april je aanvraag inzenden. 

Alle aanvragen die in de periode januari – april zijn binnengekomen worden in de DB-vergadering van de maand mei behandeld (zie deadlines en vergaderdata op de website).

De tweede aanvraagperiode begint 1 augustus. Je kunt dan tot 1 oktober je aanvraag inzenden. Alle aanvragen die in de periode augustus – oktober zijn binnengekomen worden in de DB-vergadering van de maand november behandeld (zie deadlines en vergaderdata op de website).

Aanvraagprocedure
Een subsidieaanvraag voor het CARE Aruba Fund wordt via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied gedaan. Het aanvraagproces is onderverdeeld in een aantal stappen:

  1. Ga naar de website van het PBCCG (www.pbccaribbean.com/aanvragen) en maak een ‘MyPBCCG’ account aan (bewaar je inlogcodes goed);
  2. Vooraanvraag: stuur je vooraanvraag in door in te loggen en op ‘nieuwe aanvraag’ te klikken. Vul hier de gevraagde velden in en klik op ‘verzenden’;
  3. Na 5 werkdagen kun je bericht verwachten van het PBCCG. Indien je een uitnodiging ontvangt van het PBCCG mag je doorgaan met het aanvraagformulier verder invullen. Dit neemt tijd! Zorg dat je regelmatig op ‘opslaan’ klikt en pas wanneer je helemaal klaar bent, klik je op ‘opslaan en verzenden’. Jouw aanvraag zal behandeld worden in de vergadering die vernoemt staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen. Het duurt gemiddeld 6 – 8 weken vanaf inzending van je vooraanvraag tot aan de behandeling van je aanvraag;  
  4. Tien (10 ) werkdagen na de behandeling van je aanvraag ontvang je via het portaal het bestuursbesluit (je mag ook de dag na de vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van het PBCCG om hiernaar te vragen); 

De uitgebreide richtlijnen en voorwaarden voor CARE Aruba Fund kunt u hier vinden.

De aanvraag dient te geschieden via het digitale portaal van het PBCCG

N.B. Bij het invullen van het aanvraagformulier dient u te kiezen voor het CARE Aruba Fund

PBCCGCARE Aruba Fund