Vergaderagenda

Vergaderagenda

In de loop der jaren heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied een niet aflatende
toename in het aantal aanvragen mogen ervaren. Gezien kan worden dat er steeds vaker een
beroep wordt gedaan op het PBCCG ter honorering van projecten. Met grote tevredenheid mogen
we dan ook veilig vaststellen dat het goede werk dat verricht wordt steeds meer waardering krijgt
op alle zes de eilanden.

Vergaderdata en inzendtermijnen

Het dagelijks bestuur behandelt aanvragen tot Nafl. 10.000. De vergaderdata zijn doorgaans
iedere vierde (4e) dinsdag van de maand, met een kleine afwijking in de maand augustus. In de
maanden juli en december zijn er geen bestuursvergaderingen.
Voor behandeling van een aanvraag in een Dagelijks Bestuur(DB) vergadering, dient de
vooraanvraag vier (4) weken van tevoren via het aanvraagportaal te zijn ingediend.

Het algemeen bestuur behandelt in de plenaire vergaderingen (PV) aanvragen boven de Nafl.
10.000 met een maximum van Nafl. 25.000. Deze vergaderingen vinden vier (4) keer per jaar
plaats. Voor behandeling van een aanvraag in een Plenaire Vergadering (PV), dient de
vooraanvraag zes (6) weken van tevoren via het aanvraagportaal te zijn ingediend.

LET  OP: in Juli en December wordt er NIET vergaderd.

Klik hieronder op de gewenste maand om de vergaderdata te bekijken
We gebruiken in de onderstaande agenda de volgende afkortingen en kleuren:

  • DB = Dagelijks Bestuur (blauw)
  • PV = Plenaire Vergadering (oranje)

Januari

Januari

DB vergadering:
22 januari 2019

Deadline vooraanvraag:
25 december 2018

Februari

Februari

DB vergadering:
26 februari 2019

Deadline vooraanvraag:
29 januari 2019

Maart

Maart

PV vergadering:
15 maart 2019

Deadline vooraanvraag:
1 februari 2019

DB vergadering:
26 maart 2019

Deadline vooraanvraag:
26 februari 2019

April

April

DB vergadering:
23 april 2019

Deadline vooraanvraag:
26 maart 2019

Mei

Mei

DB vergadering:
28 mei 2019

Deadline vooraanvraag:
30 april 2019

Juni

Juni

PV vergadering:
14 juni 2019

Deadline vooraanvraag:
3 mei 2019

DB vergadering:
25 juni 2019

Deadline vooraanvraag:
28 mei 2019

Juli

Juli

In juli zijn er geen vergaderingen.

Augustus

Augustus

DB vergadering:
13 augustus 2019

Deadline vooraanvraag:
16 juli 2019

PV vergadering:
30 augustus 2019
Deadline vooraanvraag:
19 juli 2019

September

September

DB vergadering:
24 september 2019
Deadline vooraanvraag:
27 augustus 2019

Oktober

Oktober

DB vergadering:
22 oktober 2019
Deadline vooraanvraag:
24 september 2019

November

November

DB vergadering:
26 november 2019

Deadline vooraanvraag:
29 oktober 2019

PV vergadering:
1 november 2019

Deadline vooraanvraag:
4 oktober 2019

December

December

In december zijn er geen vergaderingen.

adminVergaderagenda