Vergaderagenda

Vergaderagenda

In de loop der jaren heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied een niet aflatende
toename in het aantal aanvragen mogen ervaren. Gezien kan worden dat er steeds vaker een
beroep wordt gedaan op het PBCCG ter honorering van projecten. Met grote tevredenheid mogen
we dan ook veilig vaststellen dat het goede werk dat verricht wordt steeds meer waardering krijgt
op alle zes de eilanden.

Vergaderdata en inzendtermijnen

Het dagelijks bestuur behandelt aanvragen tot Nafl. 10.000. De vergaderdata zijn doorgaans
iedere vierde (4e) dinsdag van de maand, met een kleine afwijking in de maand augustus. In de
maanden juli en december zijn er geen bestuursvergaderingen.
Voor behandeling van een aanvraag in een Dagelijks Bestuur(DB) vergadering, dient de
vooraanvraag vier (4) weken van tevoren via het aanvraagportaal te zijn ingediend.

Het algemeen bestuur behandelt in de plenaire vergaderingen (PV) aanvragen boven de Nafl.
10.000 met een maximum van Nafl. 25.000. Deze vergaderingen vinden vier (4) keer per jaar
plaats. Voor behandeling van een aanvraag in een Plenaire Vergadering (PV), dient de
vooraanvraag zes (6) weken van tevoren via het aanvraagportaal te zijn ingediend.

LET  OP: in Juli en December wordt er NIET vergaderd.

N.B: Het aanhouden van de deadlines is bepalend voor het agenderen van uw aanvraag. Echter, indien de desbetreffende vergadering het maximum aantal aanvragen heeft bereikt, zal uw aanvraag in de daaropvolgende vergadering worden geagendeerd. U wordt hiervan bericht in de uitnodiging die u ontvangt voor het volledige aanvraagproces.

Klik hieronder op de gewenste maand om de vergaderdata te bekijken
We gebruiken in de onderstaande agenda de volgende afkortingen en kleuren:

  • DB = Dagelijks Bestuur (blauw)
  • PV = Plenaire Vergadering (oranje)

Januari

Januari

DB vergadering:
26 januari 2021

Deadline vooraanvraag:
22 december 2020

Februari

Februari

DB vergadering:
23 februari 2021

Deadline vooraanvraag:
18 januari 2021

Maart

Maart

PV vergadering:
12 maart 2021

Deadline vooraanvraag:
18 januari 2021

DB vergadering:
30 maart 2021

Deadline vooraanvraag:
23 februari 2021

April

April

DB vergadering:
20 april 2021

Deadline vooraanvraag:
23 maart 2021

Mei

Mei

DB vergadering:
25 mei 2021

Deadline vooraanvraag:
20 april 2021

Juni

Juni

PV vergadering:
11 juni 2021

Deadline vooraanvraag:
20 april 2021

DB vergadering:
29 juni 2021

Deadline vooraanvraag:
25 mei 2021

Juli

Juli

In juli zijn er geen vergaderingen.

Augustus

Augustus

DB vergadering:
17 augustus 2021

Deadline vooraanvraag:
13 juli 2021

September

September

PV vergadering:
3 september 2021
Deadline vooraanvraag:
13 juli 2021
DB vergadering:
28 september 2021
Deadline vooraanvraag:
24 augustus 2021

Oktober

Oktober

DB vergadering:
26 oktober 2021
Deadline vooraanvraag:
21 september 2021

November

November

PV vergadering:
12 november 2021

Deadline vooraanvraag:
21 september 2021

DB vergadering:
30 november 2021

Deadline vooraanvraag:
26 oktober 2021

December

December

In december zijn er geen vergaderingen.
adminVergaderagenda