Handtekeningenformulier

Wanneer u via het portaal een digitale aanvraag heeft gedaan moet u een handtekeningenformulier mee te sturen.

Het handtekeningenformulier laat blijken dat de bestuurders van uw stichting, danwel u zelf als natuurlijk persoon, de aanvraag naar volledig en naar waarheid hebben ingevuld.

Het handtekeningenformulier kunt u hier downloaden.

adminHandtekeningenformulier