Wanneer u via het portaal een digitale aanvraag heeft gedaan moet u een handtekeningenformulier meesturen.

Het handtekeningenformulier laat blijken dat de bestuurders van uw stichting, danwel u zelf als natuurlijk persoon, de aanvraag volledig en naar waarheid heb(t)ben ingevuld.

Het handtekeningenformulier kunt u hier downloaden.