Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds

In 2014 werdt het Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds in het leven geroepen dankzij een royale legaatstelling van de erfgenamen van de heer Cohen Henriquez, waarvoor het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) zeer erkentelijk is.

Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez was een vooruitstrevende man met een diepgaand sociaal bewustzijn en liefde voor zijn medemens. De doelstellingen van het opgerichte Fonds op Naam, te besteden door het PBCCG, weerspiegelen onderwerpen die voor Onchi Cohen Henriquez in zijn werkzame leven belangrijk waren en waaraan hij zijn bijdrage geleverd heeft op Curaçao.

U kunt meer over zijn leven lezen in de korte cv die u hier treft.

Een vrolijk moment van twee ‘Ernst-en’. Ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez werd hij toegesproken door zijn vriend en collega-hoogleraar Ernst Hirsch Ballin (Antillenhuis, okt. 1992).

DOELSTELLING

Het ondersteunen en bevorderen van rechtswetenschappen op Curaçao. Het fonds is bedoeld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de bevordering, kennis en educatie op juridisch gebied ter versterking van de Curaçaose rechtsstaat, met een voorkeur voor projecten die lokale culturele juridische aspecten belichten, c.q. bevorderen, voor een breed publiek.

Gezien de interesses van de naamdrager van het Fonds zijn de cultureel juridische kant van de volgende specifieke aspecten, c.q. projecten, van interesse:

 • burgerschap
 • burgerorganisaties
 • onverdeelde boedels
 • samenlevingsovereenkomsten
 • materieel en immaterieel erfgoed
 • talentbevordering
 • oplossingen voor praktische problemen in de juridische sfeer
 • discordanties met het Nederlands Recht
 • promotieonderzoeken
 • lezingencyclus
 • educatieve activiteiten ter bevordering van specifieke rechten, bv kinderrechten
 • educatie via bibliotheken, scholen en universiteiten

AANVRAGERS

Het Ernest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds richt zich op personen of organisaties (zonder winstoogmerk) die projecten en activiteiten ontplooien ter bevordering van de Curaçaose rechtsstaat.

WAARVOOR KAN AANGEVRAAGD WORDEN?

Het fonds heeft als uitgangspunt dat al datgeen kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling op juridisch-cultureel vlak op Curaçao aangevraagd kan worden.

HOEVEEL KAN AANGEVRAAGD WORDEN?

Er mag maximaal NAf 25.000 jaarlijks besteed worden, aanvragen tot dat bedrag komen in aanmerking voor subsidie.

AANVRAGEN

De aanvraag dient te geschieden via de digitale aanvraag portaal van het PBCCG. NOOT: Bij het invullen van het formulier dient u te kiezen voor een subsidie uit het Ernst ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds.

Aanvragen worden door een beheerscommissie – waarin onder anderen een familielid van de naamdrager zitting heeft – doorgaans behandeld.

adminErnest ‘Onchi’ Cohen Henriquez Fonds