Projecten

Naast de verdeling per werkgebied, kent het PBCCG drie categorieën projecten:

 • Eigen Projecten die door het fonds zelf worden georganiseerd, veelal cursussen en workshops in allerlei disciplines. Maar ook voorstellingen, exposities, lezingen, publicaties, en dergelijke.
 • Projecten van Derden die zoals de benaming al aanduidt georganiseerd worden door andere op onze werkgebieden werkzaam zijnde personen of organisaties.
 • Gewenste Projecten zijn projecten die het fonds graag zou willen zien verwezenlijken.
 • Ontwikkeling van Scharloo Abou Digitaal Platform
 • Documenteren 20 jaar werk als kunstenaar – Nelson Gonzales
 • Documentaire over geschiedenis van Mary’s Point – Saba
 • Korte muziekfilm, project Liberá
Bekijk recente projecten

 • Kosecha Kultural
 • Consolidatie Monumenten
 • Nature en Culture Relief Fund
 • Consolidatie werkzaamheden werkgroep Archeologie
Bekijk recente projecten

 • Kosecha Kultural 2020
 • Muziek en theaterlessen in alle buurthuizen
 • Een openlucht opera
 • Papiamentstalige jeugdliteratuur
Bekijk recente projecten
adminProjecten