Wat is een fonds op naam?

Een Fonds op Naam is een moderne vorm van cultuurmecenaat: een bijzondere manier om cultuur en natuurbehoud te ondersteunen en laat zich misschien wel het beste beschrijven als een goed doel binnen een goed doel. Een fonds op naam wordt opgericht met een gerichte natuur- of cultuurdoelstelling die binnen de algemene doelstelling van de organisatie past. De oprichters kunnen het fonds oprichten tijdens hun leven of na overlijden door het oprichten van het fonds in het testament op te nemen. De regels van het fonds worden in overleg met het PBCCG vastgesteld.

Fondsen op naam in beheer van het PBCCG

Geven via creditcard kan door op deze pagina te klikken op een fonds op naam van uw keuze.

U kunt natuurlijk ook overschrijven per bank op:

MCB 87232507
t.n.v. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
o.v.v. de naam van het door u gekozen fonds op naam

ALEX ALBERTO FILM FONDS
ERNEST HENRIQUEZ FONDS
NATURE & CULTURAL RELIEF
NATURE & CULTURAL RELIEF FUND
Read more about Nature & Cultural relief fund.

Note: this Fund is currently closed.

FAMILIE HARRY KOEMAN FONDS OP NAAM
MILTON HARMS FONDS OP NAAM
DNB FONDS – DEELGEBIED CARIBBEAN