Familie Harry Koeman FON

INTRODUCTIE

De Familie Harry Koeman Fonds op Naam (FON) is een initiatief dat voortvloeit uit de grote drang van de familie om bij te dragen aan de kunst- en cultuurontwikkeling van Aruba, met een speciale aandacht voor kinderen en lokale artiesten.

 

DOELSTELLINGEN

De Familie Harry Koeman FON heeft als doelstelling om een impuls te geven aan de sector podiumkunsten op Aruba, waarbij zij speciaal de aandacht willen geven aan:

 • de ontwikkeling van kinder theater
 • podia creëren voor lokale ‘vergeten of niet zichtbare’ muzikanten, dansers en storytellers om zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat hier met name om groepen die kwalitatieve presentaties maken, maar niet gezien worden door het algemene publiek.

 

WAARVOOR KAN JE SUBSIDIE AANVRAGEN

Heb je een plan of project die aansluit bij de bovengenoemde doelstelling, dan kun je subsidie hiervoor aanvragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Ga hierover in gesprek met het PBCCG om te kijken of deze u kan helpen met financiële steun, en/of advies.

 

WELK BEDRAG KUN JE AANVRAGEN

Je kunt per project /aanvraag, AFL 5.000,- aanvragen

 

WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

 • Organisatiekosten (ontwikkeling, coördinatie, uitvoering)
 • Productiekosten (geluid, licht, techniek)
 • Marketingkosten (media, advertenties)
 • Honorarium (niet voor een periode langer dan 4 maanden)
 • Huur locatie
 • Materiaalkosten
 • Reis- en vervoerskosten
 • Verblijfskosten
 • Verzendkosten

 

WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

 • Investeringskosten
 • Exploitatiekosten
 • Salariskosten (periode langer dan 4 maanden)
 • Dag geldkosten
 • Consumptiekosten
 • Onvoorzien

 

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

Je komt in aanmerking voor subsidie van het Familie Harry Koeman FON als je in de vorm van:

 • natuurlijke persoon een Arubaanse ingezetene bent; op Aruba woont.
 • een stichting bent die op Aruba gevestigd is;
 • Het project op Aruba plaatsvindt;
 • Het project wordt ontwikkelt als gevolg van lokaal samenwerkende partijen.

 

AANVRAAGPROCEDURE

Een subsidieaanvraag voor het Familie Harry Koeman FON wordt via de website van het PBCCG.

Het aanvraag proces is onderverdeeld in een aantal stappen:

 1. Ga naar de website van het PBCCG (pbccaribbean.com) en maak een ‘MyPBCCG’ account aan (bewaar je inlogcodes goed);
 2. Vooraanvraag: stuur je vooraanvraag in door in te loggen en op ‘nieuwe aanvraag’ te klikken. Kies voor het aanvraagformulier Familie Harry Koeman FON en vul hier de gevraagde velden in en klik op ‘verzenden’;
 3. Na (vijf) 5 werkdagen kun je bericht verwachten van het PBCCG. Indien je een uitnodiging ontvangt van het PBCCG mag je doorgaan met het aanvraagformulier verder invullen. Dit neemt tijd! Zorg dat je regelmatig op ‘opslaan’ klikt en pas wanneer je helemaal klaar bent, klik je op ‘opslaan en verzenden’. Jouw aanvraag zal behandeld worden in de vergadering die vernoemt staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen. Het duurt gemiddeld 6 – 8 weken vanaf inzending van je vooraanvraag tot aan de behandeling van je aanvraag;
 4. Tien (10 ) werkdagen na de behandeling van je aanvraag ontvang je via het portaal het bestuursbesluit (je mag ook de dag na de vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van het PBCCG om hiernaar te vragen);

 

BELANGRIJKE VOORWAARDEN VAN JE AANVRAAG

Bij het invullen van het aanvraagformulier kom je een aantal verplichte velden tegen die belangrijke informatie opvragen. Het is dus bijna niet mogelijk een onvolledige aanvraag in te dienen. Om je een beeld te geven van een aantal belangrijke documenten die noodzakelijk zijn voor behandeling van je aanvraag, geven wij je graag hieronder een overzicht:

 • Projectplan voorzien van:
  • Thema omschrijving
  • Doelstellingen
  • Doelgroep
  • Werkschema / stappenplan
  • Eindproduct
  • Speeldata en dagen

 

 • Gedetailleerd budget, voorzien van:
  • A. overzicht wat de totale kosten van het gehele project zijn
  • B. overzicht van de kostenposten die je aan wilt vragen bij het Familie Harry Koeman FON
  • bijbehorende offertes van de kostenposten van overzicht B.

 

 • Dekkingsplan, voorzien van:
  • overzicht eigen bijdrage van de aanvrager
  • bijdrage van eventuele co-sponsoren, voorzien van de toezeggingen

 

 • Persoonlijke informatie / achtergrond / CV

  

VERGADERINGEN

Aanvragen voor het Familie Harry Koeman FON worden maandelijks behandeld, met uitzondering van de maanden juli en december. Vanaf 2 juni 2022 kunt u uw aanvraag indienen!

Voor de exacte deadlines en vergaderdata kunt u de agenda van onze website raadplegen!

 

RECHTSGELDIGHEID TOEGEZEGDE SUBSIDIE

Een toegezegd project heeft een rechtsgeldige looptijd van één jaar. Mocht je project vertraging oplopen, kun je tot 2x toe een verlenging van 3 maanden aanvragen. Hierna is er geen verlenging meer mogelijk en komt de subsidie te vervallen!

  

FINANCIELE AFHANDELING

In geval van een toezegging kun je met betrekking tot de uitbetaling het volgende verwachten:

 • Uitbetaling van een toegezegde subsidie wordt pas gedaan nadat het project helemaal is afgerond en voldaan is aan alle voorwaarden die vernoemd zijn in de toezeggingsbrief die je hebt ontvangen;
 • Indien het noodzakelijk is dat je vooraf of tijdens je project gebruik moet maken van de subsidie, kan je aanspraak maken een voorschot van maximaal 50% van het toegezegde subsidie bedrag. Dit doe je door een verzoek in te dienen die voorzien is van de bijbehorende fakturen en/of offertes / betalingsbewijzen;
 • Uitbetaling van de subsidie wordt altijd gedaan conform de toegezegde subsidie posten én onderbouwd met de corresponderende documenten z.a. offertes en fakturen.

 

VOORWAARDEN VAN EEN TOEGEZEGDE SUBSIDIE

 • De subsidie is één (1) jaar geldig, met een rechtsgeldige vereniging van 2x 3 maanden;
 • Het PBCCG behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van het project terugkoppeling van de voortgang op te vragen en/of om het project te bezoeken;
 • De aanvrager dient een interim verslag te overhandigen van de voortgang van het project;
 • De aanvrager dient tussentijds visueel materiaal (foto’s, video’s), te overhandigen die het Fonds mag gebruiken als promotiemateriaal op haar website en social media kanalen;
 • Indien de aanvrager voorschotten opvraagt, worden deze conform de financiële richtlijnen van het PBCCG én het werkschema van het project uitbetaald;
 • Wijzigingen tijdens de looptijd van het project en gerelateerd aan de toegezegde subsidie dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het PBCCG;
 • Verlenging van de looptijd van het project dient minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum, schriftelijk aangevraagd te worden bij het PBCCG.

 

EVALUATIE

De aanvrager dient na afronding van het project een verslag in met een beschrijving van het verloop, de bevindingen en de behaalde resultaten van het project en voldoet verder aan alle gestelde voorwaarden van de toezeggingsbrief die aan het begin van het project is ontvangen.

PBCCGFamilie Harry Koeman FON