Calculatieformulier

Indien u een subsidie aanvraagt voor het uitgeven van een publicatie, een CD of een DVD dient u ook een volledig ingevuld calculatieformulier mee te sturen. Vergezeld met offertes van tenminste twee (2) drukkers/producenten en de overige kosten.

Het is belangrijk dat u weet dat bij het vaststellen van een eventuele subsidie het bestuur een sleutel hanteert met behulp waarvan het verschil wordt berekend tussen het totaal van de directe productiekosten en het totaal van de te verwachten inkomsten. Slechts een tekort kan geheel of gedeeltelijk door ons worden gesubsidieerd.

Uit het calculatieformulier moet blijken wat de kosten zijn en ook de opbrengsten om een eventuele begrotingstekort te kunnen bepalen.

Het calculatieformulier kunt u hier downloaden.

An english calculation form can be downloaded here.

adminCalculatieformulier