EYoung Talent Fund

Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied dat zij haar nieuwste Fonds op Naam mag aankondigen: Het EYoung Talent Fund

Eind 2017 heeft EY het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied benaderd om ter gelegenheid van hun 70 jarig bestaan een Fonds op Naam voor Talentontwikkeling op te richten onder de paraplu van het PBCCG. Met het EYoung Talent Fund wil EY een structurele en positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Talent, met de focus op jongeren (13 – 18 jaar) die een financiële bijdrage goed kunnen gebruiken om hun talenten op gebied van Kunst, Cultuur, Wetenschap en Sport te ontplooien.

EY is een wereldleider op het gebied van accountants-, belasting-, transactie- en adviesdiensten. De inzichten en kwaliteitsdiensten die we leveren helpen om vertrouwen en zekerheid te bouwen in de kapitaalmarkten en in economieën over de hele wereld. EY ontwikkelt uitstekende leiders die samenwerken om onze beloftes aan al onze stakeholders waar te maken. Daarbij spelen we een cruciale rol bij het bouwen van een beter werkende wereld voor onze mensen, voor onze klanten en voor onze gemeenschappen.. Het ultimieme doel van EY is “Building a better working world” (het bouwen van een beter functionerende wereld) want EY gelooft dat bedrijven een positieve invloed kunnen hebben  op de samenleving. Verantwoord ondernemen voegt de grootste waarde toe aan ons doel wanneer het elke dag dezelfde onderscheidende diensten en competenties gebruikt die we dagelijks in onze onderneming gebruiken en deze toepast op het helpen oplossen van de meest urgente uitdagingen van onze gemeenschappen. Op Curacao wordt hier invulling aan gegeven via de Stichting EY Cares die door middel van diverse projecten terug geeft aan de samenleving .

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is zeer vereerd te zijn benaderd om het EYoung Talent Fund voor EY Curaçao te beheren. Curaçao, Aruba en Bonaire hebben ontzettend veel talent en het is daarom ook prachtig dat EY Curaçao haar financiële middelen daarvoor beschikbaar stelt.

Doelstelling:

Door middel van financiële ondersteuning het bevorderen van Talentenontwikkeling op Curaçao, Aruba en Bonaire. Het fonds is bedoeld om talent in de breedste zin van het woord verder op weg te helpen, te ontwikkelen en mogelijk te professionaliseren. Het gaat hier met name om de groep die niet over de financiële middelen hiervoor beschikt.

Aanvragers:

  • Getalenteerde jongeren tussen de 13 en 18 jaar
  • Woonachtig op Curaçao
  • Gedreven en getalenteerd in het beoogde ‘vak / gebied’
  • Het talent, of diens voogd(en), moeten de beoogde ontwikkeling niet (geheel) zelf kunnen bekostigen

N.B. Het aanvraagformulier moet ingevuld, getekend en (digitaal) ingediend worden door het talent in kwestie. Van jongeren tussen de 13 en 17 jaar wordt verwacht dat ouders / voogd(en) assisteren in dit proces en is het een vereiste dat zij het aanvraagformulier meetekenen.

Hoeveel kan aangevraagd worden:

Het maximumbedrag per aanvrager / per schooljaar (augustus t/m juli) is Naf 10.000.

Aanvraagprocedure:

De commissie vergadert één keer per jaar ter beoordeling van de ingekomen aanvragen.

De deadline voor een vooraanvraag is gesteld op 1 april en 1 november 2021.
De deadline voor de definitieve aanvraag is op 15 april en 15 november 2021.

De uitgebreide richtlijnen voor dit fonds kunt u hier vinden

De aanvraag dient te geschieden via het digitale portaal (link) van het PBCCG

De speciale bijlagen zoals de Motivatiebrief van de aanvrager en de Aanbevelingsbrief van de docent/professional die een vereiste zijn bij de aanvraag kunt u hier vinden.

N.B. Bij het invullen van het aanvraagformulier dient u te kiezen voor het EYoung Talent Fund

adminEYoung Talent Fund