Organisatie

HET CULTUURFONDS IN VOGELVLUCHT
De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, op verkorte wijze ook wel bekend als PBCCG, is een particuliere en zelfstandige stichting en heeft ten doel activiteiten op het gebied van geschiedenis, letteren, beeldende kunst, muziek, dans, theater, kunst- en cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bevorderen door het verlenen van subsidies, teneinde de cultuur en natuur op alle zes eilanden in hun totaliteit te waarborgen als ook verder te ontwikkelen en te stimuleren. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

 

Het Cultuurfonds subsidieert jaarlijks meer dan 170 projecten van particulieren en instellingen op bovengenoemde gebieden. Hierbij maakt de stichting onderscheid in diverse werkterreinen, wat duidt op een ruime interpretatie van het begrip ‘cultuur’.
adminOrganisatie