Verhalen, vertellen, lezen en schrijven (creatieve verwerking) verbinden het verleden met het heden en geven zicht op eigen identiteit en verbinding. Middels workshop door auteur op basisscholen op Statia worden leerlingen uitgenodigd met een interactief programma over cultureel erfgoed (slavernijverleden) impact natuur en hun toekomst, (empowering jeugd) vrijheid vieren en delen met elkaar. Eerder (2016) bezocht de auteur de basisscholen op Statia. Juist de jeugd op Statia (veelal lage SES) heeft recht op en belang bij kennis van het verleden en de impact op de huidige cultuur en natuur. Met de grote uitdaging om eigen invulling invulling te geven middels taal (vertellen/schrijven) aan ambities en wensen voor hun eiland Statia.

Foundation REAL-C en bibliotheek onderschrijven het grote belang dat juist verhalen verbindend werken, taal verdiept. De auteur, Evelien van Dort verzorgde de afgelopen 15 jaar projecten ‘lezen en schrijven vergroten je wereld’ voor de jeugd vanuit de ANBi stichting Munira in het Caribisch gebied en Suriname samenwerking met lokale bibliotheken en stichtingen. Voor Rozet Arnhem ontwikkelde ze een lesprogramma: ‘herdenking slavernijverleden’ voor de basisscholen waar het verleden direct gekoppeld wordt aan onze multiculturele toekomst: leven in vrijheid met elkaar. Ze is bereid het projectidee met enthousiasme op Statia te verzorgen.