Nieuws

Erfgoed met een link naar Nederland?

No comments

Het landelijk bureau Cultuurfonds Nederland draagt bij aan restauraties van overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen met Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om monumentale gebouwen die refereren aan de toenmalige Nederlandse aanwezigheid in het land of aan de Nederlandse migratie- of handelsgeschiedenis. Het Cultuurfonds draagt bij in de herstelkosten, om het monumentale karakter van het pand te behouden voor toekomstige generaties.

Zie voor meer informatie de pagina ‘Overzees gebouwd erfgoed’ van het landelijk bureau Cultuurfonds Nederland.

MelanieErfgoed met een link naar Nederland?
Lees meer

Subsidiebeleid op maat

No comments

COVID-19 pandemie!

Het brengt veel schrik, zorg en angst met zich mee, maar misschien zorgwekkender is nog de onzekerheid van het ‘nieuwe normaal’ waar de wereld zich in moet gaan vinden. Wereldwijd ligt de economie vrijwel plat en veel sectoren moeten op een creatieve manier een werkende aansluiting zien te vinden aan de contact beperkingen van dit nieuwe normaal.

Voor de kunst- en cultuursector is dit een strop om de hals…..

Hoe draag je kunst en cultuur uit als je geen contact mag maken?

Het is een drama!

Het nieuws en alle social media kanalen staan er vol van. Kunstenaars doen wereldwijd oproepen aan fondsen en overheden om extra steun te geven en collega’s komen massaal online bij elkaar om nieuwe ideeen uit te wisselen om de betrokkenheid voor kunst en cultuur en het leven ervan te behouden! Iedereen probeert te helpen en mee te denken!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling van de Nederlandse Cariben en het Prins Bernhard Cultuurfonds, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling in Nederland, hebben daarom in de afgelopen weken naar een vorm gezocht waarin er binnen de mogelijkheden van de organisatie, te kunnen helpen. Het Caribische Fonds is tot het besluit gekomen om nieuwe subsidie mogelijkheden te bieden voor deze sector in de Nederlandse Cariben en implementeert tijdelijk een subsidiebeleid ‘op maat’.

Dit beleid biedt de mogelijkheid om extra financiële ruimte te creëren voor projecten c.q. kunst & cultuurorganisaties die momenteel of op termijn financiële consequenties (zullen) ondervinden als gevolg van deze crisis.

Verder gelooft het Fonds dat de beperkingen van een crisis ook de horizon kunnen verbreden en nieuwe ontwikkelingen / initiatieven tot stand kunnen brengen, en zal daarom ook een impuls geven aan het ontwikkelen van nieuwe en benodigde initiatieven die tot stand komen als gevolg van de beperkingen van de crisis.

Wat is het subsidiebeleid ‘op maat’?

Binnen dit beleid mag het bestuur, waar nodig en na goed overleg, afwijken van de doorgaanse richtlijnen en inspelen op de actuele problematiek, behoeftes en ideeen die hieruit voortvloeien. Dit creeert extra ruimte voor projecten die mogelijk in de knel zijn gekomen en biedt draagvlak voor nieuwe initiatieven die, vanwege hun vorm, anders mogelijk niet in aanmerking zouden komen voor subsidie.

Binnen het subsidiebeleid ‘op maat’, onderscheidt het PBCCG twee categorieen:

Categorie 1 – De coulance regeling

Onder deze regeling vallen reeds gehonoreerde (lopende) projecten die als gevolg van de crisis financiële problemen ondervinden

Het gaat hier om een coulante aanpak van lopende projecten die gehonoreerd zijn en door de crisis uitgesteld, gedeeltelijk uitgesteld of geannuleerd moeten worden. Gekeken kan worden naar de begroting en overwogen kan worden om bepaalde subsidieposten toch uit te betalen. Voornamelijk gaat het om subsidieposten van creators, co-creators en andere betrokkenen van het project. Ook kan worden gekeken naar de eventuele extra kosten die uitstel of gedeeltelijke uitstel van een gehonoreerd project met zich meebrengt.

Doel is om zoveel mogelijk steun te bieden in:

  • de inkomsten die bovengenoemden als gevolg van de crisis zouden mislopen, toch uit te betalen
  • het opvangen van eventuele extra kosten, om zodoende doorgang van het project in een later stadium mogelijk te maken.

Categorie 2 – De Stimulans regeling

Onder deze regeling vallen innovatieve / nieuwe initiatieven die aansluiten op de beperkingen / uitdagingen die de crisis voor de cultuursector met zich meebrengt

Het gaat hier om het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe initiatieven waar de kunst & cultuursector in deze crisis situatie baat bij heeft en waarvan mogelijk projectinhoudelijk de posten buiten de richtlijnen zouden vallen. Hier denken wij aan b.v. bij-scholingsinitiatieven op het gebied van digitale exposure, opzetten van digitale platformen waar kunst en cultuurorganisaties zich bij kunnen aansluiten etc..

Doel hiervan is om het ‘anders’ uitdragen van kunst en cultuur zoveel mogelijk bekend en eigen te maken bij onze kunstenaars en organisaties.

Maximale aanvraag bedrag voor initiatieven voor deze regeling is: NAf 10.000,-

 

Wanneer kom je in aanmerking voor het subsidiebeleid ‘op maat’?

Je valt in categorie 1 als je / jouw stichting een actueel gehonoreerd (goedgekeurd) project heeft lopen bij het PBCCG en dit project moet als gevolg van de COVID – 19 crisis (gedeeltelijk) uitgesteld of geannuleerd worden. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor weggevallen of extra financiele posten van jouw project. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

Je valt in categorie 2 als je een zelfstandige cultuur initiatiefnemer / stichting e/o NGO bent, die ingeschreven staat / gevestigd is op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba, en jouw initiatief sluit aan op de beperkingen van de huidige crisis situatie. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor je nieuwe initiatief. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

 

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure wijkt (nagenoeg) niet af van de normale aanvraagprocedure – deze gaat via het aanvraagportaal.  Hieronder een korte uitleg (let op: hier en daar zijn er afwijkende vereisten)

Indien je nog geen ‘My PBCCG’ account hebt, maak deze dan aan via onze website (www.pbccaribbean.com)

Eenmaal in het aanvraagportaal kies je in de drop-down onde ‘nieuwe aanvraag’, de optie: subsidie ‘op maat’

Vul de velden in en stuur je projectidee naar ons toe, door op verzenden te klikken.

Wanneer je een uitnodiging ontvangt, mag je starten met het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Let op: anders dan het normale aanvraagformulier moet je onder kopje B een keuze maken tussen 1).Coulance-regeling of 2).Stimulans-regeling.

Indien je Coulance-regeling hebt gekozen, dien je bij kopje D – 7, ook de vragenlijst te downloaden van onze website en deze ingevuld mee te sturen met het aanvraagformulier. De vragenlijst is op onze website vinden in de drop-down onder ‘geld vragen’. Voor de Stimulans-regeling is deze vragenlijst niet van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor één van de bovenstaande regelingen van het subsidiebeleid ‘op maat’, is een persoonlijk gesprek voor uitgebreidere uitleg over jouw aanvraag, een vereiste! In de uitnodigingsbrief tref je hierover een actiepunt.

Indien alle vereiste documenten ontvangen zijn, wordt jouw aanvraag in de vergadering behandeld die vernoemd staat in de uitnodigingsbrief.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen na de vergadering, een schriftelijk bericht van het bestuursbesluit in het portaal. Zoals normaal mag je ook de dag na vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor om te infirmeren naar het bestuursbesluit.

 

Looptijd van het subsidiebeleid ‘op maat’

Start 11 mei 2020
Eind 31 december 2020

Voor vragen over deze nieuwe subsidie mogelijkheden, bel ons alsjeblieft op – wij helpen je graag!!

MelanieSubsidiebeleid op maat
Lees meer

Digital Egg Hunt

No comments


Starting this Sunday morning april 12th, 09.00 am. Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is hosting a Digital Egg Hunt. Eggs are hidden on the internet throughout the six islands we support, Curacao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, Saba, St. Eustatius. On either websites, facebook pages or you tube channels.

It’s not an easy task to decrypt de clues you get every hour… But it will be challenging and fun!

Check out the complete game manual below… and joins us on facebook for this crazy Digital Egg Hunt!

Happy Easter!

Game Manual Digital Egg Hunt

MelanieDigital Egg Hunt
Lees meer

Book – Wooden Houses of Curacao Two

No comments

After the successful issue of the first book Wooden Houses of Curaçao, Number two is born, by the hand of Monique Rosalina-van de Kuilen.
A wonderful and colorful portrait of Curaçaos wooden houses and some of it’s residents. With over 600 photo’s a very nice item for the coffee table.

Available in bookstores now…

MelanieBook – Wooden Houses of Curacao Two
Lees meer

Kathedraal van Doornen

No comments

After five and a half years of hard work the Cathedral of Thorns is on its way to becoming one of the most multidisciplinary art-projects in the history of Curacao. It is a monumental work of art, a beautiful stage, a peaceful place to contemplate and a major attraction for artists, performers and visitors.

Dia 2-02-2020 tabata e inougurashon ofisial di e Katedral di Sumpiña pa un publiko chikí.
Spònsernan i gruponan di interes a keda invitá pa por a disfrutá di un anochi spesial ku un
programa dirigí pa Felix de Rooy.

Het verhaal van de Kathedraal van Doornen is een verhaal over een protest tegen vernieling, onrecht en onmenselijkheid. Een verhaal over een stimulans voor een nieuwe jonge generatie. En een verhaal over de strijd van Herman van Bergen en Daisy Casimiri voor de vrije geest, want zelfs creativiteit wordt bedreigd door de regels en richtlijnen van de welvaart. Kortom: een verhaal over het licht in een donker labyrint.

Kijk op https://cathedralofthorns.com voor meer informatie over openingstijden en special events.

MelanieKathedraal van Doornen
Lees meer

Nieuwsbrief november

No comments
It’s been a while but we’re back…..
First let’s take you back to the most unique
Art & Culture festival from the Dutch Caribbean…..
Kosecha Kultural!
The 2018th edition was yet again a great succes.

Over 250 local artists staging passion and talent.
Curaçao, Aruba, Bonaire and Sint Maarten joined their forces and presented their very best at this special event where professional meets amateur and with their amazing spirit and energy they captured the hearts of the people.

Een gevarieerd programma waarbij het publiek met volle teugen kon genieten van alle verschillende vormen van Kunst en Cultuur.
Theater, Dans, Muziek, Beeldende Kunst, Declamatie, Live Painting, Acrobatiek, DJ battles, Zang, Seu, Tambu, Expositie, Spoken Words…..
te veel om op te noemen!
Het ‘Fusion’ element waarmee uiteenlopende kunstdisciplines samen een act hebben gestaged, zorgde tijdens het evenement voor verrassende momenten.
Zo hebben de Poëten en Theatermakers hun verhalen versterkt met de klassieke tonen van de viool of de aardse klanken van de djembe.
Musika di Rais werd gecombineerd met de strakke en klassieke lijnen van Ballet, verhalen werden in Dansvorm verteld, Natuureducatie werd door middel van een Theaterroute tot leven gebracht en over het geheel genomen werden de prachtige ‘spots’ van het terrein van Landhuis Bloemhof gebruikt om een natuurlijk podium te creëren.
Het was weer echt een magische wereld van Kunst & Cultuur!
HOOGBEZOEK
In de week van Kosecha Kultural waren ook de directrice,
mw.Adriana Esmeijer, en de bestuurssecretaris, dhr.Thijs Tromp,
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland aanwezig op Curaçao.

Hun bezoek heeft verschillende doeleinden gehad maar één van de hoogtepunten
was zeker de beleving van Kosecha Kultural.
Tijdens de twee avonden van het evenement kregen Adriana en Thijs de kans om talloze verschillende kunst en cultuurgroepen bij elkaar te bewonderen. Ook kregen zij de kans om met hun te praten over de insights van hun werk. Al met al is het goed gelukt om de lokale sfeer te proeven en er volop van te genieten.

Zij waren erg onder de indruk van het geheel en spraken met het bestuur over de enorme kwaliteit van onze groepen, de krachtige energie en de mooie spirit.
Mw. Adriana Esmeijer sprak wederom haar volste vertrouwen uit in het ‘zusje’ van het Nederlandse Fonds waar zij over waakt, en is erg blij dat zij het weer eens
van dichtbij mag meemaken!
MW. ESMEIJER PLEIT VOOR STEUN VANUIT DE GEMEENSCHAP
Tijdens de Netwerkborrel, voorafgaand aan Kosecha Kultural, kregen mw. Esmeijer en dhr.Tromp ook de gelegenheid om enkele sponsoren van Kosecha Kultural te ontmoeten. Sponsoren zoals Ennia, Ernst & Young en Maduro & Curiel’s Bank vertellen hun verhaal….waarom zij het belangrijk vinden om steun te geven aan het
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
en mw. Esmeijer bedankt hun en spreekt haar waardering hierover uit.

Ook geeft zij aan hoe ontzettend belangrijk het is om
steun te geven aan de ontwikkeling van je eigen Cultuur.
Het is uiteindelijk de voedingsbron van het welzijn van een gemeenschap!

AFSCHEID VAN MICHELE RUSSEL – CAPRILES
In de Kosecha-week nemen wij ook officieel afscheid van
Michèle Russel – Capriles als voorzitter van het Fonds.
Dit afscheid was één van hoofdredenen voor de Nederlandse delegatie om naar Curaçao af te reizen en hun persoonlijke aanwezigheid bleek achteraf ook wel een geldige reden te hebben.

Tijdens de gezellige maar ietwat emotionele ochtend op vrijdag 28 september op het terras van Number Ten, spreken een aantal leden van het bestuur hun dankwoord uit aan Michèle.

Uit waardering en dank voor het vertrouwen dat Michèle altijd aan Albert Schoobaar en Crìsen Schorea heeft getoond, zijn deze twee bijzondere theatermakers aanwezig om samen, speciaal voor Michèle, een compilatie voor te dragen van theaterstukken van Teatro Kadaken, waaronder het spraakmakende Mula.

Adriana Esmeijer neemt als voorlaatste het woord en overhandigt Michèle een cheque van €50.000,-, als eerste inzet voor haar eigen
Fonds op Naam onder de paraplu van het PBCCG. 
Een prachtig cadeau die symbool staat voor haar toewijding en inzet
van de afgelopen jaren en een bijzondere manier om haar werk
voort te laten leven! 

Als laatste neemt de kersverse voorzitter, dhr. Halder Lam
het woord en verzekert Michèle van het feit dat hij verder zal bouwen aan de prachtige ontwikkelingen die zij voor het fonds in gang heeft gezet.
And he will take her advice to do that by wearing his own shoes instead of trying to fill her’s!

Dankjewel Michèle! 

Homenahe spesial pa Fondo Kultural Prins Bernhard Region Karibe
Durante apertura ofisial di Siman di Kultura 2018, Gobiernu di Kosrou,
a duna di konosé ku nan ke duna un homenahe spesial na
Fondo Kultural Prins Bernhard pa Region Karibe
pa e empeño sin interes propio i dedikashon pa desaroyo di Kultura
di nos islanan den e último 65 aña.
E momentu aki a wordu ratifiká ku palabranan di direktor di Kas Di Kultura,
sr. Roland Colastica i minister di enseñansa, siensia, kultura i deporte,
sra. Marilyn M. Alcalá-Wallé.
Plaka di Mérito otorgá na:
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

Gradisí nos tur ta p’e aporte ku bo ta pa nutri alma i konsenshi di nos tera stimá!

Kòrsou 23 sèptèmber 2018

Masha Danki Gobiernu!

PBCCG lo sigui semper ku afan
pa nos Kultura!

Trabou ta sigui….
Mei mei di tur e aktividatnan e trabou di PBCCG ta sigui normal.
Petishonnan ta keda drenta i direktiva i sekretariado ta hasi nan máksimo esfuerso
pa ku e tiki sèn ku a sobra ahinda den e pòchi di 2018,
honra petishonnan mas mihó i honesto posibel.
Petishonnan aprobá den DB reunion dia 17 di september 2018…

1. Mw. Antonia – Cultuurhistorische expositie over Maria – Curaçao
2. Stichting Kunst en Cultuur Bonaire – Aanschaf muziekinstrumenten – Bonaire
3. Patrick Martijn – Aanschaf camera en Time corrector
4. Mw. Yolanda Croes – Publicatie jeugdboek – Aruba
5. Fundashon Bos di Hubentut – Trainigsprogramma en activiteitenplan jeugdparlement – Curaçao
6. Nelson Gonzales – miami media festival Aruba – Aruba
7. Pernell Saturnino Foundation – presentatie i.v.m. eerste lustrun PSF – Curaçao
8. Stichting Kor los Carmelitas – aanschaf muziekinstrumenten – Curaçao
9. Beyond Culture Events Fnd. – produceren en verspreiden kinderboek vertaling in het spaans – Sint Maarten
10. Belen Kock-Marchena – Culturele manifestatie Mas leu cu Horizonte – Aruba
11. Fundashon Stripan – Wokshop di klenku, Pan frances i Mankaron – Curaçao

Petishonnan aprobá den DB reunion dia 23 di oktober 2018…

1. Monique Rosalina-van der Kuilen – Publicatie Wooden Houses of Curaçao 11 – Curaçao
2. Hélène Garrett – speaker ‘In Between Islands Conference’ – Aruba
3. Inclusive Focus Foundation – Organisatie 48H Film Project – Curaçao
4. Fundashon Marshe – Muurschildering Elis Juliana Ronde Markt – Curaçao
5. Alaric Smeets – Bijwonen eerste screening documentaire ‘Nostalgia’ in Bahamas – Curaçao
6. Alexander Kraft-van Ermel – Lezing/concert Curaçaose muziek met invloeden van Chopin op de Bahamas – Curaçao
7. Art Foundation Curaçao – Aanschaf van apparatuur t.b.v. activiteiten van de stichting
8. Stichting N.A.A.M – Presentatie tijdens Reuvensdagen Nederland – Curaçao

Notisia importante!

Siguiendo riba e tema di supsidionan aprobá,
nos ta duna di konosé e desishon di direktiva ku NO ta bai duna
supsidio mas na proyektonan pa presentashon final anual di instansha komersial.
Ta trata aki di e presentashonnan final pa Skol di Musika, Skol di Teatro,
Skol di Baile, Orkesta i instanshanan por estilo, ku ta tuma lugá anual.
Presentashonnan final ku ta kai bou di selebrashon aniversario òf ku tin
un karakter spesial, lo por bini na remarke pa un supsidio.

Belangrijke mededeling!

In het verlengde van bovestaand overzicht van toegezegde subsidies, geven wij kennis van het bestuursbesluit dat er GEEN subsidies meer verleent zullen worden aan jaarlijkse eindpresentaties van commerciële instellingen.
Het gaat hier om eindpresentaties van Muziekscholen, Theaterscholen, Dansscholen, Orkesten e.d. instanties, die jaarlijks plaatsvinden. Eindpresentaties die vallen onder een jubileumviering of een aantoonbaar speciaal karakter hebben, kunnen wel in aanmerking komen voor een subsidie.

Deze nieuwsbrief sluiten wij wederom graag af met een oproep aan de gemeenschap om samen met ons de Cultuurontwikkeling te steunen!

In onze campagne “LAAT ONS….”, willen wij graag de boodschap overbrengen dat wij jullie financiële hulp nodig hebben
om het ONS te laten DOEN!

Wij doen het graag en kennen de juiste wegen om diep in het culturele hart van de gemeenschap te dringen!

DONNEER NU!
PBCCGNieuwsbrief november
Lees meer

Extra geld voor het Winthrop Curiel

No comments

Het Winthrop Curiel Fonds ontvangt NAf 25.000 van Algemene Pensioenfonds van Curaçao

Op de foto Ruttgard Wijngaarde (voorzitter beheercommissie), Evelyn Kruithof-Bor (directeur APC) en Winthrop Curiel (lid beheercommissie).

Willemstad – Bij de viering van het 80 jarig bestaan van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) kreeg het Winthrop Curiel Fonds een cheque van NAf. 25.000,00, te gebruiken voor haar doelstelling, namelijk talentvolle jongeren financieel steunen op het gebied van muzikale educatie. Het Winthrop Curiel Fonds op naam valt onder beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

PBCCGExtra geld voor het Winthrop Curiel
Lees meer

PBCCG Prize awarded in Saba

No comments

In November 2017, the chairman of the PBCCG Board traveled to Saba to honor Will Johnson with the 2017 PBCCG Prize

Mr Will Johnson accepts the PBCCG Prize from our Chairman Michèle Russel-Capriles

The Bottom –Every two years the Board of the Prins Bernhard Culture Fund Caribbean Region (PBCCG) awards a prize on each of the six Dutch Caribbean Islands in recognition of outstanding efforts in the fields of art, culture and nature.  This year we chose to award William ‘Will’ Stanley Johnson with the 2017 PBCCG Prize on Saba.

On November 7, 2017, Michèle Russel-Capriles, the chairman of the PBCCG traveled to Saba, accompanied by Thijs Tromp, the board secretary of the Prins Bernhard Culture Fund in Holland, to bestow the honor on Will Johnson for his dedication to documenting and preserving the Saban way of life.

We are especially impressed by the massive archive of photographs, audio recordings and documents that Will Johnson has collected throughout his life. This archive, and the many collections it contains, is precious as it tells the story of Saba’s past, its people, its development and their traditions. But Will has not left it at that. A prolific writer, Will has published a number of books about specific historical aspects and continues to write a regular newspaper column “Under the Seagrape Tree” about the history and culture of the three Windward Islands, with special emphasis on Saba.

It is this dedication to preserving and imparting knowledge about the unique and great history of Saba and its neighboring islands that has earned Will Johnson the 2017 PBCCG prize. The prize was awarded in the presence of his family, close friends, representatives of organizations we support in Saba, as well as the Commissioner for Culture, Mr. Roland Wilson, and the Governor of Saba, Mr. Jonathan Johnson, who also represents our board in Saba.

It is the sincere hope of the board of the PBCCG that this prize will also inspire young people to contribute to the collective memory of our islands.

Family and friends gathered to witness and celebrate the awarding.

PBCCGPBCCG Prize awarded in Saba
Lees meer

PBCCG Prize awarded in Statia

No comments

In November 2017, the chairman of the PBCCG Board traveled to Statia to honor Marcella Gibbs with the 2017 PBCCG Prize

A very happy Marcella Gibbs (left) with Jessica Berkel, the PBCCG board member for Statia

Oranjestad –Every two years the Board of the Prins Bernhard Culture Fund Caribbean Region (PBCCG) awards a prize on each of the six Dutch Caribbean Islands in recognition of outstanding efforts in the fields of art, culture and nature. This year we chose to award Marcella Gibbs-Marsdin with the 2017 PBCCG Prize on Statia after consideration of several submittals from the community.

On November 8, 2017, Michèle Russel-Capriles, the chairman of the PBCCG traveled to Statia, accompanied by Thijs Tromp, the board secretary of the Prins Bernhard Culture Fund in Holland, to bestow the honor on Marcella Gibbs-Marsdin for her dedication to keeping cultural traditions alive in Statia.

Throughout her working years, Marcella always went beyond the call of duty to ensure that typical Statia traditions such as steel pan, caroling, and July Tree Branches remained alive and vibrant. She not only organizes various events yearly, she actively participates and engages the community to uphold these tradition, norms and values.

It is this dedication to preserving traditions and encouraging the community to do the same that has earned Marcella Gibbs-Marsdin the 2017 PBCCG prize. The prize was awarded in the presence of her family, close friends, PBCCG board member Jessica Berkel, representatives of organizations we support in Statia, as well the Acting Governor of Statia, Mr. Julian Woodley and both Commissioners Derrick Simmons and Charles Woodley.

The board of the PBCCG sees in Marcella Gibbs-Marsdin a role model for the young people of Statia. She is the embodiment of energy, tradition and the spirit of giving.

Misha Spanner (left) who won the prize in 2015 with this year’s winner

PBCCGPBCCG Prize awarded in Statia
Lees meer