Werkterreinen

Zoals reeds vermeld richt het Prins Bernhard Cultuurfonds zich op het steunen van projecten vallend onder de volgende zes culturele sectoren:

Geschiedenis en letteren

De projecten en activiteiten op het gebied van alfa- en gammawetenschappen en de letteren zijn ten behoeve van een breed, op dit terrein ondeskundig publiek.

Zie hier meer geschiedenis projecten.

Beeldende & visuele kunst

Dit zijn projecten en activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Het werkterrein beeldende kunst omvat daarnaast ook vormgeving en architectuur.

Zie hier beeldende kunst projecten.

Podiumkunsten

Tot podiumkunsten rekent het fonds: muziek, dans, theater, video en film. Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen binnen deze disciplines.

 

Zie hier meer podiumkunst-projecten.

Kunst en cultuureducatie

Hierbij kan men denken aan projecten met een educatief karakter en/of activiteiten die zich richten op bijzondere doel- of publieksgroepen.

Zie hier meer kunst- en cultuureducatie projecten.

Natuurbehoud

Binnen dit werkterrein is er aandacht voor natuurbehoud maar vooral voor projecten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn van het belang van natuur op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vind hier meer over onze projecten.

Monumentenzorg

Monumentenbehoud valt ook binnen ons werkterrein. Binnen dit werkterrein ligt de focus voornamelijk op klein restauratie- en/of herstelwerk van het (on)roerend culturele erfgoed.

Vind hier meer over projecten omtrent monumentenzorg.

adminWerkterreinen