COVID-19 pandemie!

Het brengt veel schrik, zorg en angst met zich mee, maar misschien zorgwekkender is nog de onzekerheid van het ‘nieuwe normaal’ waar de wereld zich in moet gaan vinden. Wereldwijd ligt de economie vrijwel plat en veel sectoren moeten op een creatieve manier een werkende aansluiting zien te vinden aan de beperkingen van dit nieuwe normaal. Voor de kunst- en cultuursector is dit een strop om de hals…..

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (‘PBCCG’), pleitbezorger van kunst en cultuurontwikkeling van de Nederlandse Cariben en het Cultuurfonds in Nederland, hebben samen gedachten en adviezen uitgewisseld en naar een vorm gezocht om, binnen de mogelijkheden van het fonds, in deze moeilijke situatie toch te kunnen helpen. Dit leidt tot het initiatief van het PBCCG om een Subsidiebeleid op maat in te voeren.

Waarvoor is het Subsidiebeleid op maat

Binnen dit beleid mag het bestuur, waar nodig, afwijken van de reguliere richtlijnen en inspelen op de actuele problematiek, behoeftes en ideeën die ontstaan. Dit creëert extra ruimte voor projecten die mogelijk in de knel zijn gekomen en biedt draagvlak voor nieuwe initiatieven die, vanwege hun (nieuwe) vorm, mogelijk niet in aanmerking zouden komen voor subsidie omdat zij niet aansluiten op de bestaande richtlijnen

De regelingen het Subsidiebeleid op maat

  1. De Coulance Regeling (klik hier)
  2. De Stimulans Regeling (klik hier)
  3. De Kickstart Regeling NIEUW (klik hier)

Klik op de gewenste regeling om meer te erover lezen en wat je moet doen om een aanvraag in te dienen.

Criteria

Naast de algemene criteria van het fonds, bieden de regelingen van het Subsidiebeleid op maat de ruimte om af te wijken van de reguliere richtlijnen. Elke regeling heeft zijn eigen specifieke criteria. Neem gerust een kijkje door op één van de regelingen te klikken; mogelijk vindt je meteen een passende oplossing voor het probleem waar jouw project momenteel mee worstelt.

Algemeen

Met de regelingen wilt het PBCCG de Caribische cultuursector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van de regeling aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Looptijd Subsidiebeleid op maat (verlengd tot 1 september 2021)

  • Op 11 mei 2020 is deze van start gegaan met de Coulance Regeling en de Stimulans Regeling.
  • Vanaf 22 februari 2021 wordt dit beleid op maat, met gebundelde krachten van het PBCCG en het Kickstart Cultuurfonds Nederland, uitgebreid met een 3de regeling: De Kickstart Regeling.

  • Op 31 augustus 2021 kunnen de laatste aanvragen worden ingediend.

  • Op 1 september 2021 sluit het Subsidiebeleid op maat, en daarmee ook haar regelingen.

Informatieloket

Overweeg je een aanvraag in te dienen voor één van de regelingen van het Subsidiebeleid op maat, maar je hebt nog vragen of je wilt toetsen of jouw project in aanmerking hiervoor komt of bij welke regeling het project het beste past… Wij helpen je heel graag!

Het telefonisch spreekuur start op woensdag 17 februari 2021 en zal gedurende de komende acht (8) weken wekelijks plaatsvinden op:
Maandag van 14.00 – 17.00 en woensdag van 9.00 – 12.00 – telefoonnummer: 5999- 7671584.
Op woensdag 28 april 2021 sluit het Informatieloket.

Om te voorkomen dat je de lijn in gesprek treft, raden wij aan om uw afspraak in te plannen via een time-slot op onze Facebook Pagina.
Je kunt je vragen ook mailen naar: subsidieopmaat@pbccaribbean.com