Subsidiebeleid op Maat – Stimulans Regeling

Crisis, onzekerheid en beperkingen hoeven niet altijd te betekenen dat een ontwikkeling stil moet staan!
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied stimuleert graag de kunstenaar om innovatief te denken.
Hoe kan kunstbeoefening en cultuurbeleving op een manier uitgedragen worden dat aansluit bij de corona-beperkingen? Welke mogelijkheden zijn er allemaal? Hoeveel kennis hebben wij onder onze locale cultuurgroepen op het gebied van kunst en technologie en kunnen daar workshops voor georganiseerd worden? …. Denk verder, denk buiten je comfort zone, en kom met een plan! Het fonds helpt je graag!

Waarvoor is de Stimulans Regeling

Deze regeling maakt het mogelijk om, daar waar het nodig is, te kunnen afwijken van de reguliere richtlijnen om innovatieve / nieuwe initiatieven te ondersteunen. Het doel is om onze locale projectontwikkelaars, binnen de mogelijkheden die het fonds heeft, te stimuleren om het anders uitdragen van kunst en cultuur zoveel mogelijk bekend en eigen te maken.

Voor wie is de Stimulans Regeling

Je bent gevestigd op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba en je hebt een:

 • nieuw plan dat onder één van de zes werkvelden van het fonds valt en aantoonbaar aansluit op – of geïnspireerd is door de beperkingen en uitdagingen van de crisis op de cultuursector

*Denk bijv. aan (bij)scholingsinitiatieven op het gebied van digitale exposure, opzetten van digitale platformen voor kunst en cultuurorganisaties, mobiele of drive thru producties…etc.

Waarvoor kun je aanvragen

Je kunt maximaal NAf 10.000,- aanvragen voor:

 1. Reguliere projectkosten* van je initiatief.
  Lees hiervoor de algemene criteria door.
 2. Eénmalige afwijkende projectkosten* van je initiatief.
  Er zijn geen concrete richtlijnen opgesteld voor eventueel afwijkende posten aangezien het fonds de cultuursector zo breed mogelijk wilt stimuleren en helpen, maar voorbeelden zijn: investerings- of aanschafkosten van apparatuur e.d.

Let op: de mate van afwijking van de posten moeten gebaseerd zijn op een realistische haalbaarheid en uitvoering van het projectplan

*In de begroting mogen de kosten worden meegenomen van de voorbereiding én uitvoering t/m 31 maart 2022

Algemeen

De Stimulans Regeling wilt de cultuursector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van de regeling aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Hoe dien je een aanvraag in

 • Stap 1: Ga op de website naar: subsidie aanvragen
 • Stap 2: Log in via ‘My PBCCG’ om een account aan te maken of, indien je al een My PBCCG account hebt, log dan in en ga verder naar het aanvraag portaal

 • Stap 3: Kies: nieuwe aanvraag – Subsidiebeleid op maat – Stimulans Regeling
 • Stap 4: Beschrijf beknopt maar duidelijk je projectinformatie, waarom en welk bedrag je aanvraagt
 • Stap 5: Verzend je projectidee en wacht op ontvangst van een uitnodiging voor een volledige aanvraag
 • Stap 6: Bij ontvangst van de uitnodiging: vul het volledige aanvraagformulier in (neem hier de tijd voor)
 • Stap 7: Verstuur uiteindelijk je volledige aanvraag door op ‘opslaan en verzenden’ te klikken

Behandeltermijn

Na indiening van de aanvraag duurt het naar verwachting vijf (5) weken voordat je weet of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Aanvragen voor de Stimulans Regeling worden maandelijks behandeld in de geplande DB vergaderingen (zie vergaderagenda).

Beoordeling

Beoordeling van de aanvraag kan alleen geschieden op basis van volledige inzending van de gevraagde informatie (deze lees je in de uitnodigingsbrief ). Voor aanvragen voor de Stimulans Regeling zal in de uitnodigingsbrief tevens gevraagd worden om een intake gesprek in te plannen. Verder kijkt het bestuur o.a. naar het innovatieve karakter van het project en in welke vorm het plan bijdraagt aan cultuur uitdragen en beleven in het algemeen.

Evaluatie en uitbetaling

Na afloop van het project verwachten we een verantwoording. Dit doe je door een evaluatieverslag in te dienen waarin de ervaringen en de behaalde doelen zijn beschreven.

Uitbetaling van de subsidie geschiedt altijd na afronding* van het project en wanneer voldaan is aan de voorwaarden die in de toezeggingsbrief beschreven staan (lees deze goed door).

*Indien je aan het begin of tussentijds geld nodig hebt voor de ontwikkeling van het project, kan je aanspraak maken op een voorschot van maximaal 50% van de toegezegde subsidie. Het restant van de subsidie wordt na afronding van het project uitbetaald. Let op: Voorschot kosten worden enkel rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier of betrokken partij uitbetaald.

Looptijd Stimulans Regeling

 • Op 11 mei 2020 is deze van start gegaan
 • Op 1 september 2021 is de sluitingsdatum
 • De laatste aanvraag kan tot en met 31 augustus 2021 ingediend worden

Informatieloket

Overweeg je een aanvraag in te dienen voor de Stimulans Regeling (of één van de andere regelingen van het Subsidiebeleid op Maat) maar je hebt nog vragen of je wilt toetsen of jouw project in aanmerking komt voor de Stimulans Regeling… Wij helpen je heel graag!

Het telefonisch spreekuur start op woensdag 17 februari 2021 en zal gedurende de komende acht (8) weken wekelijks plaatsvinden op:
Maandag van 14.00 – 17.00 en woensdag van 9.00 – 12.00 – telefoonnummer: 5999- 7671584.
Op woensdag 28 april 2021 sluit het Informatieloket.

Om te voorkomen dat je de lijn in gesprek treft, raden wij aan om uw afspraak in te plannen via een time-slot op onze Facebook Pagina.
Je kunt je vragen ook mailen naar: subsidieopmaat@pbccaribbean.com