Subsidiebeleid op Maat – Coulance Regeling

Een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied biedt om in deze moeilijke en onzekere tijden extra steun te bieden aan de cultuursector door, binnen de mogelijkheden die het fonds heeft, in te spelen op de behoefte van lopende projecten die als gevolg van de crisis financiële problemen ondervinden.

Waarvoor is de Coulance Regeling

De regeling is er om ruimte te creëren voor gehonoreerde lopende projecten, maar door de crisis (gedeeltelijk) uitgesteld of geannuleerd moeten worden. Deze ruimte wordt gecreëerd door een coulante aanpak waarbij overwogen kan worden om, ondanks annulering, bepaalde subsidieposten van de begroting toch uit te betalen en/of extra subsidie toe te kennen aan kosten die (gedeeltelijke) uitstel met zich meebrengt.

Voor wie is de Coulance Regeling

Je bent gevestigd op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba en je hebt een:

 • lopend* gehonoreerd project die door de crisis financiële problemen ondervindt en daardoor (gedeeltelijk) uitgesteld of geannuleerd moet worden

* Het project loopt in de periode maart 2020 t/m maart december 2021 (inclusief de rechtmatige verlenging)

Waarvoor kun je aanvragen

Indien je project geannuleerd is, kun je kunt tot maximaal NAf 10.000,- van de toegezegde subsidie uitbetaald krijgen voor:

 1. Projectkosten* die als gevolg van de crisis niet gedekt kunnen worden
  Het gaat hier om kosten die contractueel zijn aangegaan met betrokken partijen (denk aan b.v. een fotograaf,  locatie, decor-bouwer, acteurs, docenten…etc.), van het project die door annulering niet uitbetaald kunnen worden.

Indien je project (gedeeltelijk) uitgesteld is, kun je kunt tot maximaal NAf 10.000,- extra subsidie aanvragen voor:

 1. Eventuele extra kosten*, om zodoende doorgang van het project in een later stadium mogelijk te maken 
  Het gaat hier bijvoorbeeld om reservering- of wijzigingskosten van o.a. vliegtickets, vervangingskosten van materiaal, extra kosten vanwege herboekingen of bestemmingswijzigingen naar duurdere noodzakelijke posten …etc., van het project.

*Bovenstaande kosten dienen te zijn opgenomen in de begroting van het toegezegde project en gelden t/m 31 maart 2022. In geval van een verzoek voor bestemmingswijziging, dient dit duidelijk onderbouwd te worden.

Algemeen

De Coulance Regeling wilt de cultuursector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van de regeling aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Hoe dien je een aanvraag in

 • Stap 1: Ga op de website naar: subsidie aanvragen
 • Stap 2: Log via ‘My PBCCG’ in op het digitale aanvraag portaal

 • Stap 3: Kies: nieuwe aanvraag – Subsidiebeleid op maat – Coulance Regeling
 • Stap 4: Beschrijf beknopt maar duidelijk je projectinformatie, waarom en welk bedrag je aanvraagt
 • Stap 5: Verzend je projectidee en wacht op ontvangst van een uitnodiging voor een volledige aanvraag
 • Stap 6: Bij ontvangst van de uitnodiging: vul het volledige aanvraagformulier in (neem hier de tijd voor)
 • Stap 7: Verstuur uiteindelijk je volledige aanvraag door op ‘opslaan en verzenden’ te klikken

Behandeltermijn

Na indiening van de aanvraag duurt het naar verwachting vijf (5) weken voordat je weet of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Aanvragen voor de Coulance Regeling worden maandelijks behandeld in de geplande DB vergaderingen (zie vergaderagenda).

Beoordeling

Voor een beoordeling van aanvragen van de Coulance Regeling, zal in de uitnodigingsbrief gevraagd worden om een intake gesprek in te plannen. Verder is het een vereiste om de bijbehorende vragenlijst ingevuld mee te sturen met het aanvraagformulier. Zonder vragenlijst kan de aanvraag niet worden behandeld.

Evaluatie en uitbetaling

Aan de uitbetaling van een Coulance Regeling toezegging project is geen evaluatie gekoppeld. Wij streven ernaar om na de toezegging, binnen tien (10) werkdagen, over te gaan tot uitbetaling van de subsidie.

Let op: uitbetaling kan alleen geschieden indien voldaan is aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de toezeggingsbrief.

Looptijd Coulance Regeling

 • Op 11 mei 2020 is deze van start gegaan
 • Op 1 september 2021 is de sluitingsdatum

 • De laatste aanvraag kan tot en met 31 augustus 2021 ingediend worden

Informatieloket

Overweeg je een aanvraag in te dienen voor de Coulance Regeling (of één van de andere regelingen van het Subsidiebeleid op Maat) maar je hebt nog vragen of je wilt toetsen of jouw project in aanmerking komt voor de Coulance Regeling… Wij helpen je heel graag!

Het telefonisch spreekuur start op woensdag 17 februari 2021 en zal gedurende de komende acht (8) weken, wekelijks plaatsvinden op:
Maandag van 14.00 – 17.00 en woensdag van 9.00 – 12.00 – telefoonnummer: 5999- 7671584.
Op woensdag 28 april 2021 sluit het Informatieloket.

Om te voorkomen dat je de lijn in gesprek treft, raden wij aan om uw afspraak in te plannen via een time-slot op onze Facebook Pagina.
Je kunt je vragen ook mailen naar: subsidieopmaat@pbccaribbean.com