Subsidiebeleid op Maat – Kickstart Regeling  NIEUW!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en het Kickstart Cultuurfonds Nederland, hebben hun krachten gebundeld en stellen samen NAf 500.000,- ter beschikking om de sector Podiumkunsten en Musea van de Nederlands Caribische eilanden tijdelijk te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de corona maatregelen.

Waarvoor is de Kickstart Regeling

De regeling geeft tijdelijk extra financiële steun aan de sector Podiumkunsten en Musea om in de corona tijd hun voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof te kunnen organiseren en om hun publiek veilig kunnen ontvangen.

Voor wie is de Kickstart Regeling

Je behoort tot één van de onderstaande doelgroepen en je bent gevestigd op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba:

 • Producenten: een persoon of stichting die projecten ontwikkelt voor publiek zoals muziekoptredens, concerten, dans- en theatervoorstellingen / story-telling, exposities en tentoonstellingen

 • Theater / Zaal: die projecten faciliteren waar publiek bij betrokken is zoals muziekoptredens, concerten, dans- en theatervoorstellingen en Story-telling

 • Musea: die projecten faciliteren waar publiek bij betrokken is zoals exposities en tentoonstellingen.

Waarvoor kun je aanvragen

Je kunt maximaal NAf 25.000,- aanvragen voor:

 1. Een tekort aan kosten* op het maken (of aanpassen) én spelen van een corona-proof productie.
  In het dekkingsplan moet worden uitgegaan van publieksinkomsten op basis van realistische bezetting (bij voorkeur ander halve meter capaciteit, of hoger, als op het moment van aanvragen van een hogere zaalbezetting kan worden uitgegaan).

  • Je maakt inzichtelijk in hoeverre er als gevolg van corona extra of hogere kosten zijn (bijvoorbeeld hogere productiekosten omdat bijv de teruggevallen inkomsten vanwege minder kaartverkoop deze niet dekken, als gevolg van het inwerken en inzetten van understudies, hogere voorbereidingskosten doordat er meer of een grotere repetitieruimte moet worden gehuurd,…. etc)
  • Je maakt inzichtelijk in hoeverre er tegenvallende publieksinkomsten (uit kaartverkoop, garanties of uitkoopsommen) zijn als gevolg van corona (gerelateerd aan beperkte zaalcapaciteit of -bezetting)
  • Je maakt inzichtelijk dat het aannemelijk is, dat de productie vanaf de premiere minimaal 6 keer gespeeld kan worden. Dit gebeurt aan de hand van een speellijst en eventueel met een toelichting op de nog te verwachten speelbeurten.
 2. Eénmalige kosten* om een voorstelling/concert geschikt te maken voor streaming en deze digitaal aan te bieden (zoals voorbereidings- en personele kosten, of de kosten van een streamingprovider). Voorwaarde is dat de aanvraag goed is onderbouwd:
  • waarom streaming (in plaats van/naast live presentatie) nu noodzakelijk is
  • op welke wijze online programmering meer onderdeel gaat uitmaken van het publieksaanbod
  • welke publieksgroepen en -aantallen zullen worden bereikt
  • wat is het verdienmodel
  • Niet in aanmerking voor een aanvraag voor streaming komen:
    • Gratis digitaal aanbod
    • Aanschaf of huur van hardware
 3. Eénmalige kosten* voor fysieke aanpassing van een gebouw of locatie t.b.v. het corona proof ontvangen van publiek (z.a spatschermen of het creëren van een extra toegangsdeur om publieksstromen te kunnen scheiden)

* In de begroting mogen de kosten worden meegenomen van de voorbereiding én uitvoering t/m 31 december 2021

Algemeen

De Kickstart Regeling wilt de sector zo optimaal mogelijk ondersteunen. Daarom behoudt het fonds zich het recht voor om de criteria gedurende de looptijd van de regeling aan te passen, wanneer de actuele situatie met betrekking tot Covid-19 daar aanleiding toe geeft.

Hoe dien je een aanvraag in

 • Stap 1: Ga op de website naar: subsidie aanvragen
 • Stap 2: Log in via ‘My PBCCG’ om een account aan te maken of, indien je al een My PBCCG account hebt, log dan in en ga verder naar het aanvraag portaal
 • Stap 3: Kies: nieuwe aanvraag – Subsidiebeleid op maat – Kickstart Regeling
 • Stap 4: Beschrijf beknopt maar duidelijk je projectinformatie, waarom en welk bedrag je aanvraagt
 • Stap 5: Verzend je projectidee en wacht op ontvangst van een uitnodiging voor een volledige aanvraag
 • Stap 6: Bij ontvangst van de uitnodiging: vul het volledige aanvraagformulier in (neem hier de tijd voor)
 • Stap 7: Verstuur uiteindelijk je volledige aanvraag door op ‘opslaan en verzenden’ te klikken

Behandeltermijn

Na indiening van je aanvraag duurt het naar verwachting vijf (5) weken voordat weet of de aanvraag is toegekend of afgewezen. Aanvragen voor de Kickstart Regeling worden maandelijks behandeld in de geplande DB vergaderingen (zie vergaderagenda).

Beoordeling

Beoordeling van de aanvraag kan alleen geschieden op basis van volledige inzending van de gevraagde informatie (deze lees je in de uitnodigingsbrief ). Verder kijkt het bestuur naar: de duurzaamheid, het bereik van de doelgroepen, de mate van kennisoverdracht, het onderscheidende karakter, het informatieve karakter en het belevingskarakter, van het project.

Evaluatie en uitbetaling

Na afloop van het project verwachten we een verantwoording. Dit doe je door een evaluatieverslag in te dienen waarin de ervaringen en de behaalde doelen zijn beschreven.

Uitbetaling van de subsidie geschiedt altijd na afronding* van het project en wanneer voldaan is aan de voorwaarden die in de toezeggingsbrief beschreven staan (lees deze goed door).

*Indien je aan het begin of tussentijds geld nodig hebt voor de ontwikkeling van het project, kan je aanspraak maken op een voorschot van maximaal 50% van de toegezegde subsidie. Het restant van de subsidie wordt na afronding van het project uitbetaald. Let op: Voorschot kosten worden enkel rechtstreeks aan de desbetreffende leverancier of betrokken partij uitbetaald.

Looptijd Kickstart Regeling

 • Vanaf 22 februari 2021 kun je een aanvraag indienen

 • Op 1 september 2021 is de sluitingsdatum

 • De laatste aanvraag kan tot en met 31 augustus 2021 ingediend worden

Informatieloket

Overweeg je een aanvraag in te dienen voor de Kickstart Regeling (of één van de andere regelingen van het Subsidiebeleid op Maat) maar je hebt nog vragen of je wilt toetsen of jouw project in aanmerking komt voor de Kickstart Regeling… Wij helpen je heel graag!

Het telefonisch spreekuur start op woensdag 17 februari 2021 en zal gedurende de komende 8 (acht) weken wekelijks plaatsvinden op:
Maandag van 14.00 – 17.00 en woensdag van 9.00 – 12.00 – telefoonnummer: 5999- 7671584.
Op woensdag 28 april 2021 sluit het Informatieloket.

Om te voorkomen dat je de lijn in gesprek treft, raden wij aan om uw afspraak in te plannen via een time-slot op onze Facebook Pagina.
Je kunt je vragen ook mailen naar: subsidieopmaat@pbccaribbean.com

Subsidie vanuit de Kickstart Regeling wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van het Kickstart Cultuurfonds, met naast het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland onder meer de BankGiro Loterij, het VSBfonds en VandenEnde Foundation!

Wil je meer weten over dit fonds, bezoek dan de website.