After five and a half years of hard work the Cathedral of Thorns is on its way to becoming one of the most multidisciplinary art-projects in the history of Curacao. It is a monumental work of art, a beautiful stage, a peaceful place to contemplate and a major attraction for artists, performers and visitors.

Dia 2-02-2020 tabata e inougurashon ofisial di e Katedral di Sumpiña pa un publiko chikí.
Spònsernan i gruponan di interes a keda invitá pa por a disfrutá di un anochi spesial ku un
programa dirigí pa Felix de Rooy.

Het verhaal van de Kathedraal van Doornen is een verhaal over een protest tegen vernieling, onrecht en onmenselijkheid. Een verhaal over een stimulans voor een nieuwe jonge generatie. En een verhaal over de strijd van Herman van Bergen en Daisy Casimiri voor de vrije geest, want zelfs creativiteit wordt bedreigd door de regels en richtlijnen van de welvaart. Kortom: een verhaal over het licht in een donker labyrint.

Kijk op https://cathedralofthorns.com voor meer informatie over openingstijden en special events.