De Zilveren Anjers zijn dit jaar toegekend aan Daphne Wassink, Klaas Post en de Arubaan Adolf Kock.

Kock krijgt de prijs voor zijn niet te evenaren geschiedkundige kennis over Aruba. Met zijn verzameling van 1 miljoen foto’s vanaf 1800 tot nu heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Als ‘selfmade man’ is ‘Dufi’ Kock met zijn inzet en toewijding van grote waarde voor veel landgenoten. Met zijn liefde voor het eiland en haar geschiedenis inspireert hij iedere dag zijn medemens, waaronder veel jongeren.

Wassink (1980) ontvangt de onderscheiding voor haar inzet en bijdrage aan de amateurkoorsector in Nederland.

Post (1953) voor zijn enorme verzameling van ruim 10.000 fossiele zeezoogdieren, die onmisbaar is geworden voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Zijn werk is van belang voor de wetenschap en voor de natuurhistorische museumsector.

Op 9 juni 2022 worden de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds (NL) door Prinses Beatrix uitgereikt in Koninklijk Paleis Amsterdam.