WAT HEEFT U ERTOE GEBRACHT DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN EN DEEL TE NEMEN AAN HET BESTUUR VAN DE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS CARIBISCH GEBIED, NADAT U DEZE MOGELIJKHEID WERD GEPRESENTEERD?

Ik kende het PBCCG al vanuit mijn werk binnen de culturele sector. Na mijn studie heb ik als Projectassistent bij het Fonds Podiumkunsten in Den Haag, twee jaar bijzonder veel ervaring opgedaan met het verwerken van subsidie aanvragen, van aanvraag tot beoordeling, en het managen van dossiers van gehonoreerde aanvragen. Mijn affiniteit met de materie is daarom best groot en vond het mede daardoor een eer om uitgenodigd te worden om toe te treden tot het bestuur om zo bij te dragen met mijn kennis en ervaring.

WAT KUNNEN DE AANVRAGERS VAN U VERWACHTEN MET UW DEELNAME?

Bij mij kan een aanvrager altijd terecht met vragen over het indien proces online en om te toetsen of de aanvraag voldoet aan de criteria van het PBCCG en/of de daaronder ressorterende Fondsen op Naam. Ik kijk kritisch naar projecten en vind het belangrijk dat de aanvrager altijd nadenkt over impact, “hoe draagt mijn project bij aan een betere en mooiere samenleving”.

WAT ZIJN UW WENSEN DIE U WIL ZIEN IN DE TOEKOMST VOOR DE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS?

Ik zie graag dat de culturele professionals van de eilanden meer zelf gaan maken en dat ze daarvoor aankloppen bij fonds voor het ondersteunen van hun projecten. Wij zien dat er ruimte is om bewuster om te gaan met de toegezegde middelen. Om subsidie te krijgen, dus gratis geld, dient men zich te realiseren dat het voldoen aan de voorwaarden van het Fonds, vóór en na de realisatie van een project, tijd kost. Communicatie met het bureau is dan cruciaal en dat het PBCCG erkenning krijgt, zodat anderen de weg naar het Fonds kunnen vinden. Een goede verslaglegging na een project zorgt voor reflectie bij de aanvrager en geeft het Fonds inzichten in o.a. de effecten van het project