**** Sinds 1 september is het niet meer mogelijk subsidie aan te vragen onder het subsidiebeleid op maat ****

Deze speciale regeling, is in februari van dit jaar in het leven geroepen om extra ondersteuning te kunnen bieden aan aanvragers die te kampen hebben met de nadelige gevolgen/maatregelen van Covid-19.

We zien aanvragen binnen onze zes werkterreinen; geschiedenis, letteren, beeldende kunst, muziek, dans, theater, kunst- en cultuureducatie, monumentenzorg en natuurbehoud, uiteraard nog altijd graag tegemoet via de reguliere aanvraagformulieren op onze portal. Check onze website voor de vergaderdata van volgend jaar.