Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied om wederom een nieuw Fonds op Naam te mogen aankondigen: CARE Aruba Fund.

Het Fonds op Naam ‘CARE Aruba Fund’ wordt, als gevolg van een nalatenschap, per 1 augustus 2021, opgericht met de wens van de inlegger (overleden 2020) om anoniem te blijven. Het CARE Aruba Fund wordt in beheer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (“PBCCG”) geplaatst en zal dan het 8ste Fonds op Naam in het beheer van het Caribische Cultuurfonds zijn. De anonieme inlegger heeft zich in leven op diverse manieren belangeloos ingezet voor de gemeenschap van Aruba en heeft vóór zijn overlijden duidelijke wensen uitgesproken over diens nalatenschap, waaronder de wens voor ontwikkelingssteun aan initiatieven gebaseerd op audiovisuele- en theaterprojecten op Aruba en door Arubanen, die zich bezighouden met de thema’s Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is zeer vereerd te zijn benaderd om het CARE Aruba Fund voor Aruba te beheren. Aruba ondergaat een enorm grote ontwikkeling op audiovisueel gebied en hoopt de theatersector ook een positieve impuls te geven door deze te betrekken bij de doelstellingen.

Doelstelling
Het CARE Aruba Fund legt de focus op steun van de ontwikkelingsfase van projecten met bovengenoemde thematiek en hoopt hiermee meer projecten (op weg) te helpen naar een goed onderbouwd project-plan, zodat de verdere ontwikkeling (productie en post-productie) van het project een grotere kans van slagen heeft voor subsidie honorering bij andere stichtingen en fondsen. Verder hoopt het fonds ook dat door het stimuleren van producties met deze thematiek, in het algemeen een positieve invloed zal hebben op een Behoorlijk Bestuur en Burgerparticipatie op Aruba.

De eerste aanvraagperiode begint 1 augustus 2021. Je kunt dan tot 1 oktober 2021 je aanvraag inzenden. Alle aanvragen die in de periode augustus – oktober zijn binnengekomen worden in de DB-vergadering van 30 november 2021 behandeld. (zie deadlines en vergaderdata op de website)

Voor meer informatie en de volledige richtlijnen kunt u ook op onze website terecht.

We zien jullie aanvragen graag tegemoet!