Om iets meer te weten over de reden waarom de heer de Kort deze mooie uitdaging is aangegaan, hebben wij hem een aantal vragen gesteld. Lees met ons mee…

WAT HEEFT U ERTOE GEBRACHT DE VOLGENDE STAP TE ZETTEN EN DEEL TE NEMEN AAN HET BESTUUR VAN DE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS CARIBISCH GEBIED, NADAT U OVER DEZE MOGELIJKHEID WERD GEPRESENTEERD?

Als lid van het PBCFCG wens ik middels de toekenning van beschikbare fondsen een positieve bijdrage leveren aan het culturele leven van onze zes eilanden. En dat in de breedste zin van het woord, dus ook wanneer het betreft projecten mbt bv natuur en architectuur. Cultuur is immers meer dan podiumkunsten, muziek, literatuur, fotografie etc.

En waarom cultuur belangrijk is? Omdat culturele uitingen niet alleen normen en waarden overdraagt, maar ook als katalysator kunnen dienen voor nieuwe denkwijzen omdat die uitingen ons soms de spiegel voorhoudt en ons uitnodigen om onze gebruikelijke denkbeelden te herevalueren. Het resultaat hoeft niet te zijn dat je je sommige normen en waarden overboord gooit, maar de exercitie van zelfreflectie houdt ons scherp als betrokken burgers.

WAT KUNNEN DE AANVRAGERS VAN U VERWACHTEN MET UW DEELNAME?

Aanvragers kunnen van mij verwachten dat ik welwillend zal kijken naar hun verzoeken en waar nodig additionele informatie zal laten opvragen ten einde hun verzoek in de volle breedte te kunnen oordelen, het een en ander uiteraard zolang de verzoeken passen binnen de doelstellingen van het Fonds

WAT ZIJN UW WENSEN DIE U WIL ZIEN IN DE TOEKOMST VOOR DE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS?

Voor de toekomst zie ik graag dat we meer Fondsen op Naam zullen hebben en verder dat ons kantoor verder versterkt kan worden zodat we onze verzoekers beter van dienst kunnen zijn.