Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied dat zij haar nieuwste Fonds op Naam mag aankondigen: Het EYoung Talent Fund

Eind 2017 heeft EY het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied benaderd om ter gelegenheid van hun 70-jarig bestaan een Fonds op Naam voor talentontwikkeling op te richten onder de paraplu van het PBCCG.
Met het EYoung Talent Fund wil EY een structurele en positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Talent, met de focus op jongeren (13–18 jaar). Zij die een financiële bijdrage goed kunnen gebruiken om hun talenten op gebied van Kunst, Cultuur, Wetenschap en Sport te ontplooien.
Het gaat hier met name om de groep die niet over de financiële middelen beschikt hiervoor.

EY is een wereldleider op het gebied van accountants-, belasting-, transactie- en adviesdiensten. Het ultieme doel van EY is “Building a better working world” (het bouwen van een beter functionerende wereld) want EY gelooft dat bedrijven een positieve invloed kunnen hebben op de samenleving.
Het EYoung Talent Fund is daar een bewijs van.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied is zeer vereerd te zijn benaderd om het EYoung Talent Fund voor EY Curaçao te beheren. Curaçao heeft ontzettend veel talent en het is daarom ook prachtig dat EY haar financiële middelen beschikbaar stelt voor de ontplooiing daarvan.