Instituo Buena Bista (IBB) is het centrum voor hedendaagse kunst op Curaçao.

Het streven van het instituut is om via haar educatieve activiteiten de samenleving het belang van kunst en (levend) cultuur te laten zien, ervaren en te werken naar een nieuw cultureel erfgoed voor Curaçao. Dit streven wordt bewerkstelligd door een actief expositie programma, vier artist in residence programma’s en als meest belangrijke, het ontwikkelen en begeleiden van talentvolle jongeren.

Deze jongeren worden gescout bij scholen en via de media, en na een selectie proces krijgen ze een intensief onderwijs begeleidingsprogramma aangeboden ter voorbereiding naar de juiste en passende vervolgstudie in het creatief veld.

IBB vraagt bij het PBCCG subsidie aan om de kosten van vier studenten te kunnen dekken voor het schooljaar 2019-2020. Bij deze studenten is er een situatie geconstateerd dat zij zelf of hun ouders de studiekosten niet kunnen dekken.

Het PBCCG sluit volledig aan bij de filosifie van het IBB dat een financiële situatie geen belemmering mag zijn om naar een betere toekomst te werken en besluit daarom voor een periode een doorlopende subsidie te geven aan een aantal jongeren die hiervoor in aanmerking komen.

Dank voor jullie inzet IBB – Proud of your work and contribution!