Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) is verheugd om aan te kondigen dat het DNB Fonds op Naam – Caribisch Nederland vanaf 1 juli 2023 van start gaat!

Tijdens Keti Koti 2022 (de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij) heeft DNB excuses aangeboden voor haar rol in het trans-Atlantische slavernijverleden. Sindsdien is er gewerkt aan de implementatie van aangekondigde maatregelen om de gevolgen van de slavernij te helpen verminderen voor direct betrokkenen in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Suriname en Nederland. Als onderdeel hiervan is een programma ontwikkeld, inclusief een Fonds op Naam beheerd door PBCCG voor Caribisch Nederland.

Het DNB Fonds op Naam heeft als doel het ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verminderen van de nasleep van het slavernijverleden, met een focus op:

1. Versterking van cultuur, erfgoed en natuur. Dit omvat het identificeren, documenteren, behouden, toegankelijk maken en presenteren van unieke aspecten van de geschiedenis en de leefomgeving van de nazaten.

2. Verbetering van toegang tot onderwijs en talentontwikkeling. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor nazaten (voornamelijk vanaf schoolgaande leeftijd) om zichzelf zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.

3. Stimulering van economische zelfstandigheid. Hierbij gaat het om het creëren van kansen voor nazaten om deel te nemen aan de economie, een (meer) zelfstandige positie te verwerven en vermogen op te bouwen.

Meer informatie over dit specifieke Fonds op Naam is te vinden op onze website.

Personen of stichtingen die woonachtig zijn in Caribisch Nederland kunnen vanaf 1 juli 2023 een aanvraag indienen via het aanvraagportaal van PBCCG.

PBCCG ondersteunt al 68 jaar de kunst- en cultuurontwikkeling van de zes (6) eilanden van het Caribisch Koninkrijk. Wilt u of uw organisatie graag bijdragen aan deze ontwikkeling door uw eigen Fonds op Naam op te richten? Dat kan! Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://pbccaribbean.com/fonds-op-naam-instellen/

U kunt ook een persoonlijke afspraak maken via het hoofdkantoor voor meer informatie. De contactgegevens vindt u op onze website.