COVID-19 pandemie!

Het brengt veel schrik, zorg en angst met zich mee, maar misschien zorgwekkender is nog de onzekerheid van het ‘nieuwe normaal’ waar de wereld zich in moet gaan vinden. Wereldwijd ligt de economie vrijwel plat en veel sectoren moeten op een creatieve manier een werkende aansluiting zien te vinden aan de contact beperkingen van dit nieuwe normaal.

Voor de kunst- en cultuursector is dit een strop om de hals…..

Hoe draag je kunst en cultuur uit als je geen contact mag maken?

Het is een drama!

Het nieuws en alle social media kanalen staan er vol van. Kunstenaars doen wereldwijd oproepen aan fondsen en overheden om extra steun te geven en collega’s komen massaal online bij elkaar om nieuwe ideeen uit te wisselen om de betrokkenheid voor kunst en cultuur en het leven ervan te behouden! Iedereen probeert te helpen en mee te denken!

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling van de Nederlandse Cariben en het Prins Bernhard Cultuurfonds, pleitbezorger van het behoud van kunst en cultuurontwikkeling in Nederland, hebben daarom in de afgelopen weken naar een vorm gezocht waarin er binnen de mogelijkheden van de organisatie, te kunnen helpen. Het Caribische Fonds is tot het besluit gekomen om nieuwe subsidie mogelijkheden te bieden voor deze sector in de Nederlandse Cariben en implementeert tijdelijk een subsidiebeleid ‘op maat’.

Dit beleid biedt de mogelijkheid om extra financiële ruimte te creëren voor projecten c.q. kunst & cultuurorganisaties die momenteel of op termijn financiële consequenties (zullen) ondervinden als gevolg van deze crisis.

Verder gelooft het Fonds dat de beperkingen van een crisis ook de horizon kunnen verbreden en nieuwe ontwikkelingen / initiatieven tot stand kunnen brengen, en zal daarom ook een impuls geven aan het ontwikkelen van nieuwe en benodigde initiatieven die tot stand komen als gevolg van de beperkingen van de crisis.

Wat is het subsidiebeleid ‘op maat’?

Binnen dit beleid mag het bestuur, waar nodig en na goed overleg, afwijken van de doorgaanse richtlijnen en inspelen op de actuele problematiek, behoeftes en ideeen die hieruit voortvloeien. Dit creeert extra ruimte voor projecten die mogelijk in de knel zijn gekomen en biedt draagvlak voor nieuwe initiatieven die, vanwege hun vorm, anders mogelijk niet in aanmerking zouden komen voor subsidie.

Binnen het subsidiebeleid ‘op maat’, onderscheidt het PBCCG twee categorieen:

Categorie 1 – De coulance regeling

Onder deze regeling vallen reeds gehonoreerde (lopende) projecten die als gevolg van de crisis financiële problemen ondervinden

Het gaat hier om een coulante aanpak van lopende projecten die gehonoreerd zijn en door de crisis uitgesteld, gedeeltelijk uitgesteld of geannuleerd moeten worden. Gekeken kan worden naar de begroting en overwogen kan worden om bepaalde subsidieposten toch uit te betalen. Voornamelijk gaat het om subsidieposten van creators, co-creators en andere betrokkenen van het project. Ook kan worden gekeken naar de eventuele extra kosten die uitstel of gedeeltelijke uitstel van een gehonoreerd project met zich meebrengt.

Doel is om zoveel mogelijk steun te bieden in:

  • de inkomsten die bovengenoemden als gevolg van de crisis zouden mislopen, toch uit te betalen
  • het opvangen van eventuele extra kosten, om zodoende doorgang van het project in een later stadium mogelijk te maken.

Categorie 2 – De Stimulans regeling

Onder deze regeling vallen innovatieve / nieuwe initiatieven die aansluiten op de beperkingen / uitdagingen die de crisis voor de cultuursector met zich meebrengt

Het gaat hier om het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe initiatieven waar de kunst & cultuursector in deze crisis situatie baat bij heeft en waarvan mogelijk projectinhoudelijk de posten buiten de richtlijnen zouden vallen. Hier denken wij aan b.v. bij-scholingsinitiatieven op het gebied van digitale exposure, opzetten van digitale platformen waar kunst en cultuurorganisaties zich bij kunnen aansluiten etc..

Doel hiervan is om het ‘anders’ uitdragen van kunst en cultuur zoveel mogelijk bekend en eigen te maken bij onze kunstenaars en organisaties.

Maximale aanvraag bedrag voor initiatieven voor deze regeling is: NAf 10.000,-

Wanneer kom je in aanmerking voor het subsidiebeleid ‘op maat’?

Je valt in categorie 1 als je / jouw stichting een actueel gehonoreerd (goedgekeurd) project heeft lopen bij het PBCCG en dit project moet als gevolg van de COVID – 19 crisis (gedeeltelijk) uitgesteld of geannuleerd worden. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor weggevallen of extra financiele posten van jouw project. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

Je valt in categorie 2 als je een zelfstandige cultuur initiatiefnemer / stichting e/o NGO bent, die ingeschreven staat / gevestigd is op Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten of Saba, en jouw initiatief sluit aan op de beperkingen van de huidige crisis situatie. Val je in deze categorie bestaat de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor je nieuwe initiatief. Je dient dan een nieuwe aanvraag in te dienen via het aanvraagportaal (zie aanvraag procedure onderin)

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure wijkt (nagenoeg) niet af van de normale aanvraagprocedure – deze gaat via het aanvraagportaal. Hieronder een korte uitleg (let op: hier en daar zijn er afwijkende vereisten)

Indien je nog geen ‘My PBCCG’ account hebt, maak deze dan aan via onze website (www.pbccaribbean.com)

Eenmaal in het aanvraagportaal kies je in de drop-down onde ‘nieuwe aanvraag’, de optie: subsidie ‘op maat’

Vul de velden in en stuur je projectidee naar ons toe, door op verzenden te klikken.

Wanneer je een uitnodiging ontvangt, mag je starten met het aanvraagformulier volledig in te vullen.
Let op: anders dan het normale aanvraagformulier moet je onder kopje B een keuze maken tussen 1).Coulance-regeling of 2).Stimulans-regeling.

Indien je Coulance-regeling hebt gekozen, dien je bij kopje D – 7, ook de vragenlijst te downloaden van onze website en deze ingevuld mee te sturen met het aanvraagformulier. De vragenlijst is op onze website vinden in de drop-down onder ‘geld vragen’. Voor de Stimulans-regeling is deze vragenlijst niet van toepassing.

Om in aanmerking te komen voor één van de bovenstaande regelingen van het subsidiebeleid ‘op maat’, is een persoonlijk gesprek voor uitgebreidere uitleg over jouw aanvraag, een vereiste! In de uitnodigingsbrief tref je hierover een actiepunt.

Indien alle vereiste documenten ontvangen zijn, wordt jouw aanvraag in de vergadering behandeld die vernoemd staat in de uitnodigingsbrief.

Je ontvangt binnen 7 werkdagen na de vergadering, een schriftelijk bericht van het bestuursbesluit in het portaal. Zoals normaal mag je ook de dag na vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor om te infirmeren naar het bestuursbesluit.

Looptijd van het subsidiebeleid ‘op maat’

Start 11 mei 2020
Eind 31 december 2020

Voor vragen over deze nieuwe subsidie mogelijkheden, bel ons alsjeblieft op – wij helpen je graag!!