Het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied geeft cultuur de kans! Het PBCCG steunt projecten op de werkterreinen Geschiedenis en Letteren, Beeldende Kunst, Podiumkunsten, Kunst- en Cultuureducatie, Natuurbehoud en Monumentenzorg. De stichting stelt zich daarbij drie kerntaken:

Foto: Julissa Martina. Orange Angels. c. 2011.

BEHOUDEN

Het behouden en toegankelijk houden van cultureel erfgoed, waartoe ook natuur en landschap behoren, acht het Cultuurfonds van het allergrootse belang. Het ondersteunt activiteiten die daarop gericht zijn, zoals bescherming van specifieke natuurgebieden en bijzondere restauraties.

BESCHRIJVEN

Het Cultuurfonds bevordert het bestuderen en beschrijven van de cultuur en geschiedenis van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij horen ook het leggen van verbanden en het duiden van nieuwe ontwikkelingen. Het fonds ondersteunt publicaties en onderzoek, waaronder het ontsluiten van archieven, die bijdragen aan de beschrijving van de cultuur van bovengenoemde eilanden in al haar facetten.

BEREIKEN

Zonder publiek, zonder participatie en betrokkenheid van mensen is cultuur als hat ware een dode letter. Projecten die als grensverleggend, niveau verhogend en inspirerend worden aangemerkt, kunnen rekenen op ondersteuning van het Cultuurfonds. Het fonds hecht grote waarde aan alle vormen van ‘meedoen, aan educatie, amateur-beoefening en zelfwerkzaamheid aan projecten die een specifieke doelgroep willen benaderen, aan festivals, podiumproducties en tentoonstellingen die bepaalde facetten van de cultuur opeen bijzondere wijze onder de aandacht brengen.