Projecten van Derden worden, zoals de benaming al aanduidt, georganiseerd door andere op onze werkgebieden werkzaam zijnde personen of organisaties.