Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Het PBC NL ondersteunt ook projecten op de Nederlands Caribische eilanden door middel van een jaarlijkse schenking aan het PBCCG die op haar beurt de fondsen gebruikt om lokale projecten te ondersteunen. Hiervoor is het bestuur van het PBCCG zeer erkentelijk.

Meer informatie over de werkzaamheden van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Nederland kunt u hier vinden.