Ossandra B. Lewis-Nieuw

Your Content Goes Here

Ossandra B. Lewis-Nieuw

Mijn Persoonlijke passie is maken van tastbare creaties.

Ik hou van creaties maken, mensen blij maken, uitdagingen aangaan.

Dit met zoveel mogelijk aandacht voor culturele aspecten.

Door verschillende tastbare expressiemogelijkheden te gebruiken met verschillende materialen en verschillende technieken daag ik mezelf telkens uit creaties te maken die mij zelf en ook andere mensen blij maken. Dit door de creaties te zien, kopen, gebruiken, cadeau te geven, verkopen etc.

Aandacht voor lokaal cultuur in gebruik materiaal, techniek, gewoontes, historie, spreuken, etc. zijn zo veel mogelijk onderdeel van mijn creaties.

Waar ligt je affiniteit met de kunst en cultuurwereld?

In mijn jeugd was er altijd aandacht voor aspecten van lokaal- cultuur, mensen, plaatsen, gewoontes, woorden, namen, teksten, gebeurtenissen, etc.

Mijn grootouders en hun families waren gevestigde ambachtslieden en cultuurvertolkers.

Mijn ouders gaven lokaal cultuur op allerlei manier door.

Wij, mijn families en onze kinderen beleven Kunst & Cultuur in allerlei aspecten.

Cultuur groeit door de jaren en generaties heen. Het is een reactie en bevestiging van je omgeving, behoeftes, wensen etc. rekening houdend met je klimaat en milieu.

Cultuur is een antwoord van generaties op hoe overleef je, hoe communiceer je, wat gebruik je, wat maak je, wat eet je, welke zijn je medicijnen, hoe woon je, waar woon je, hoe kleed je jezelf, hoe vermaak je je, etc. Dit alles met de vraag: waardoor, wanneer, waarmee, waarom, hoe, waar, met wie?

Welke droom/wens heb je ten aanzien van de toekomst van Kunst en Cultuur in het Caribisch Gebied

Mijn droom is dat de mensen realiseren dat Kunst & Cultuur geschiedenis schrijft.

Kunst & Cultuur geeft aan wie je ben als bevolkingsgroep en waar je staat.

Kunst & Cultuur benadrukt hoe en waarom je anders ben dan andere bevolkingsgroepen.

Kunst & Cultuur moet behouden worden en als uitgangspunt dienen voor erkenning van de inzet van onze voorouders.

Kunst & Cultuur is een goed instrument voor verkenning, erkenning en heling van onszelf.

De eigen Kunst & Cultuur moet globalisering overleven!

Kunst & Cultuur moet bekend zijn in de originele staat is, om zichzelf te handhaven in innovatie.

Ik heb graag dat ouderen, grootouders en anderen ten minste aan generaties om hun heen hun kennis doorgeven van hun werkgebied en bezigheden. Dit met bijbehorende vocabularia, handelingen, kennis, geschiedenis en andere relevante aspecten. Ook aan peuters en kleuters!

Mijn droom is dat elk Caribisch gebied zijn eigen Kunst & Cultuur kent, behoud en doorgeeft als zijn eigen identiteit. Dat de overheid een beleid stipuleert waarbij lokale creaties beschermd zijn en waarbij speciale voordelen en voorzieningen beschikbaar is voor hen die hiermee bezig zijn. Zowel full time als part time.