Mirto F. Murray

Your Content Goes Here

Wat is jouw persoonlijke passie?

Mijn persoonlijke passie ligt, buiten mijn gezin en werk, in het mogelijk maken dat mensen kunnen doen waarmee zij zichzelf en andere blij maken en hun talenten kunnen ontwikkelen en tot uiting kunnen brengen. Voor de een is dat tekenen en voor de andere poëzieHet samen kunnen brengen van de subsidieaanvragers en de fondsen die beschikbaar gesteld worden voor hen.

schrijven en declameren, terwijl weer een ander dolgelukkig wordt van het regisseren van zijn eigen film. Mij doet het goed dat, samen met mijn overige bestuursleden en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribbean Gebied, mogelijk te maken door een financiële bijdrage. Het doet goed om te geven!

Waar ligt je affiniteit met de kunst en cultuurwereld?

Mijn affiniteit met de kunst- en cultuurwereld ligt voornamelijk bij musea en theater (podiumkunsten) maar ik kan net zo goed genieten van films. schilderijen en beeldhouwwerken of een balletuitvoering. Via mijn lidmaatschap van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied lever ik een bijdrage aan het mogelijk maken dat cultuur gezien maar vooral beleefd wordt in een brede kring.

Welke droom/wens heb je ten aanzien van de toekomst van Kunst en Cultuur in het Caribisch Gebied

Behalve dat Curaçao weer kan beschikken over een volwaardige schouwburg maar ook dat gelijk het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied nu doet de zes eilanden hun cultuur blijven delen en daartoe ook in de gelegenheid gesteld blijven worden door financiële bijdragen van het fonds maar ook van andere cultuurminnende personen en instellingen.