Lionel L.J. Janga

Your Content Goes Here

Wat is jouw persoonlijke passie?

Mijn persoonlijke passies in deze zijn divers. Ik noem de voornaamste.

Ik ben een grote liefhebber van muziek en dan van alle genres variërend van klassiek, via lokaal, Caribisch, rock, R & B, Blues, Soul, Afrikaans tot en met de Jazz aan toe.

Ik speel een beetje gitaar en percussie met vrienden en heb ook een muziekradioprogramma waarin ik muziek draai en vertel over muziek en muzikanten.

Een andere grote passie van mij is de beeldende kunst en dan met name de schilderkunst en sculpturen.

Ik heb lang geleden een beetje geschilderd maar ben de afgelopen decennia vooral actief geweest met het ondersteunen van kunstenaars met hun exposities en papierwerk.

In dat kader heb ik exposities georganiseerd .

De laatste jaren richt ik mij op het opstellen van biografieën van vooral vergeten/ onbekende kunstenaars die ik de moeite waard vind.

Mijn derde grote passie is het lezen en schrijven.

Ik lees van alles, mijn bijzondere belangstelling heeft op dit moment de geschiedenis.

Ik heb boeken geschreven en aan diverse publicaties met artikelen bijgedragen

Waar ligt je affiniteit met de kunst en cultuurwereld?

Voor alle duidelijkheid zij toch opgemerkt dat ik jarenlang in het bestuur van NAAM heb gezeten waaronder 8 jaar als voorzitter.

Het werkterrein van NAAM was en is de antropologie en de archeologie. Beide werkterreinen nauw samenhangend met de cultuur van onze eilanden.

Ik ben ook al jarenlang lid van de Fundashon Parke Nashonal ( FPN) die het beeldenpark voor de herdenking van de vrijheidsstrijd van 1795 bezit, ben ook lid van de Plataforma Sklabitut i Herensia di Sklabitut ( PSHS) ingesteld door de overheid en was lid van de Fundashon Rehabilita Tula, opgericht om Tula erkend te krijgen als nationale held, hetgeen ook officieel is gelukt,

Tevens ben ik lid van de Monumentenraad, van Fundashon Yubi Kirindongo en uitvoerder van het project ” E karanan tras di e fachadanan” ( de gezichten achter de gevels) waarbij tegels met het gezicht en een beknopt overzicht van daden van vermaarde figuren uit onze geschiedenis bij panden in vooral Otrobanda, en dan bij voorkeur aan hun voormalig woonpand of vlak daarbij, worden geplaatst.

Welke droom/wens heb je ten aanzien van de toekomst van Kunst en Cultuur in het Caribisch Gebied

Mijn droom/ wens is dat onze kunst- en cultuurmakers door zich verder te bekwamen en te professionaliseren en door inter-eilandelijke samenwerking zover komen dat hetgeen wij op deze eilanden produceren, internationaal wordt erkend als van kwalitatief niveau zodat onze kunst en cultuur daardoor ook een economisch exportproduct wordt waarvan de makers door een fatsoenlijk inkomen te verwerven, kunnen leven.