Halder T. Lam

Your Content Goes Here

Wat is jouw persoonlijke passie?

Behulpzaam te kunnen zijn aan de mede mens.

Waar ligt je affiniteit met de kunst en cultuurwereld?

Het samen kunnen brengen van de subsidieaanvragers en de fondsen die beschikbaar gesteld worden voor hen.

Hen die kunst maken, cultuur levend houden.

Hen die met hun creativiteit ons naar andere werelden brengen.

Welke droom/wens heb je ten aanzien van de toekomst van Kunst en Cultuur in het Caribisch Gebied

Het mooiste zou zijn dat kunst vakken een belangrijker plaats zouden krijgen in de curriculum van de lagere en middelbare scholen.