Over het ontstaan en de stedenbouwkunige en demografische ontwikkeling van de historische stadswijk Otrobanda is maar weinig meer bekend dan dat gouverneur Jacob Beck in 1707 het initiatief genomen heeft om ‘Aen de Oversijde van deese haven’ te gaan bouwen. In dit boek toont Bernhard R. Buddingh’ (‘Van Punt en Snoa, 1994) aan dat er van de bouwplannen van Jacob Beck vrijwel niets is gerealiseerd en dat er aan het eind van de zeventiende eeuw al huizen aan de Overzijde stonden. Aan de hand van uniek archiefmateriaal en kaarten geeft Otrabanda, ‘Aen de oversijde van deese haven’ een heel nieuwe kijk op de vroegste gechiedenis van Otrobanda. Werd ‘de’ Willemstad (de Punt, Punda) voornamelijk bewoond door protestanten en joden, in Otrobanda hebben rooms-katholieken, vrije negers, mulatten en slaven al van het begin af aan een belangrijke rol gespeeld.