Zoals eerder vermeld zijn er projecten die het bestuur van het PBCCG graag zou willen zien. Het betreffen ideeën die niet altijd origineel zijn: het kan zijn dat een bestuurslid een soortgelijk project elders heeft meegemaakt; het kan zijn dat het PBCCG het project op een ander eiland heeft gesubsidieerd; het kan ook zijn dat het een eigen idee is.

Hieronder volgen voorbeelden van projecten die wij graag in behandeling willen nemen.