Tot 1 november 2021 kan jong talent op gebied van Kunst, Cultuur, Wetenschap en Sport een projectidee indienen voor een subsidieaanvraag van het EYoung Talent Fund. Na het indienen van een projectidee gaat een aanvraagprocedure van start.

Het maximum bedrag per aanvrager per schooljaar (augustus t/m juli) is Nafl. 10.000,00.

Het EYoung Talent Fund is door EY opgericht in 2018 om jonge talenten in de bovengenoemde gebieden te supporten. Prins Bernhard cultuurfonds Caribisch Gebied beheert dit fonds. Sinds de oprichting is er meer dan Nafl. 70.000,00 uitgekeerd aan verschillende veelbelovende talenten van Curaçao. Vooralsnog is een aanvraag alleen mogelijk
voor Curaçaosch talent.

Door de ontwikkeling van jong talent te ondersteunen, wil EY bijdragen aan het verbeteren van individuele succes momenten van onze jeugd. En hiermee een basis leggen waarop onze toekomstige artiesten, acteurs, dansers, muzikanten, performers, filmmakers, atleten, antropologen en andere wetenschappers zullen blijven zorgen voor verrijking van het collectieve talent

van onze cultuur en onze gemeenschap.

Kijk voor meer informatie op:

https://pbccaribbean.com/eyoung-talent-fund

Young Talent in the area of Art, Culture, Science and Sports can still enter their project ideas for a grant application of the EYoung Talent Fund till November first. After submitting the project idea, the application procedure starts.

The maximum amount per applicant per school year (Augus up untill July) is Nafl. 10.000,00

The EYoung Talent Fund was established in 2018 by EY to support the development of talent in the area of arts, culture, sciences and sports, with Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied operating as the administrator of this fund.

Since then EYoung Talent Fund has awarded more than a Nafl. 70,000 to various promising young talents of Curaçao. Up untill now only young talents from Curaçao can apply for a grant.

By supporting the development of talent, EY actively contributes to enhancing individual chances for success of our youth and also help lay the foundation upon which our future artists, actors, dancers, musicians, performers, filmmakers, athletes, anthropologists and other scientists will continue to ensure enrichment of the collective talent of our culture and our community.

For more informashon check our website:

https://pbccaribbean.com/eyoung-talent-fund/