Voor u ligt een bijzonder boek. Het beschrijft in een notendop de orgelhistorie van het eiland Curaçao. Maar u vergist zich als u denkt dat het daarbij alleen maar om de orgels gaat. Onder andere vanwege de bijzondere maatschappelijke en religieuze omstandigheden ontwikkelde de orgelbouwgeschiedenis zich binnen de Nederlandse overzeese gebiedsdelen op geheel eigen wijze.

Aarzelende pijpen, ratelende tongen geeft niet alleen inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de instrumenten, maar vertelt ook hoe de lokale geestelijkheid zich bezighield met de bouw en instandhouding van de instrumenten. Hoe zij naast hun religieuze taken liefhebberden in het onderhouden van de orgels, vaak met wisselend succes. De Curaçaose orgelbouwgeschiedenis geeft bovendien weer hoe de orgelbouwkunst, en de visie daarop, zich parallel aan het moederland ontwikkelde, ja daar zelfs in sommige gevallen op vooruitliep. Immers in de tropen worden hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van materialen en de vereenvoudiging van de technische aanleg om hoge onderhoudskosten te voorkomen.