De Grammatic van het Papiaments is een op mondelinge en schriftelijke communicatie gericht praktisch handboek en naslagwerk. Hij is bedoeld voor moedertaalsprekers en voor wie op het niveau van een gevorderde geïnteresserd is in het gebruik van het hedendaagse Papiaments: de hoogste klassen van havo en vwo lerarenopleidingen, opleidingen voor tolkenn en vertalers en de universitaire opleiding Papieamnts opstelt, zullen dit boek kunnen gebruiken als naslagwerk. Het bevat niet alleen een gedetailleerde inhoudsopgave maar ook een zer uitgebreid trefwoorderegister en een alfabetische lijst avn de gebruikte begrippen en termen in het Papiaments en Nederlands.

Het boek vereist geen specialistische voorkennis maar sluit aan bij de grammatical begrippen die de leerling doorgaans in het onderwijs van de moderne talen heeft geleerd. Het boek behandelt in de eerste plaats de vormen en hun gebruik van het hedendaagse Papiaments en de officiële “fonologische” spelling. De uitleg is rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden die vaak zijn ontleend aan het werk van gerespecteerde in het Papiaments schrijvende auteurs. Af en toe worden ‘uitstapjes’ gemaakt naar de historische ontwikkeling van het Papiaments om bepaalde verschijnselen en – door sommige bekritiseerde ontwikkelingen in het hedendaagse Papiaments toe te lichten.

Drs. Igma van Putte-de Windt is Curaçaose. Zij studeerde Spaans, Frans, Noors en Papiaments gaf jaren onderwijs in Spaans en Papiaments, schrijft over Papiamentstalige literatuur en vertaalt Nederlands – Papiaments vice versa. Dr. Florimon van Putte is Nederlander. Hij studeerde Spaans, Portugees, Nederlands en Papiaments, promoveerde in de moderne taalkunde, werkte vele jaren aan de RUL en schrijft sinds 1985 over het Papiaments.