Curaçao is rijk aan monumenten. Curaçao heeft echter ook een rijke nieuwe architectuur. Deze kwam voor het eerst tot ontwikkeling toen de olie-industrie aan het begin van deze eeuw bezit nam van het eiland. Hiermee kwam een abrupt einde aan eeuwen bouwen volgens een vertrouwd concept. Curaçao maakte kennis met nieuwe bouwtechnieken en stijlen uit het internationale bouwen zoals de flamboyante Art Deco stijl en het zakelijker Nieuwe Bouwen. Nog niet voor een ieder bekend is, dat het enige tropische bouwwerk van befaamd architectuurvernieuwer Gerrit Rietveld zich op Curaçao bevindt. Dit boek geeft een overzicht van de rijkdom en de verscheidenheid aan architectuur die op Curaçao wordt aangetroffen en beschrijft de ontwikkelingen die aan de basis liggen van haar ontstaan. Het gaat in op de dilemma’s waar bouwers en architecten voor stonden en die ook nu nog bij het tot stand brengen van een eigen architectuur een rol van betekenis spelen. De eigentijdse architectuur als product van architecten van eigen bodem wordt tegen het licht gehouden en de komende bouwopgave verkend. Een eeuw architectuur op Curaçao wil de jongere architectuur, de karakteristieke Curaçaose zelfbouw en de typische tropische stedenbouw van het eiland voor de eilandbewoner ontsluiten en een gids zijn voor de bezoeker van Curaçao, die iets meer van de typische bouwwijze van het eiland wil proeven. een literatuurlijst, kaderteksten, een Engelse samenvatting van de hoofdstukken en een Architectenlijst met werken van de oude generatie architecten op Curaçao, maken het boek tot een duurzaam document van Curaçaos architectuur en stedenbouw van de twintigste eeuw.