Curaçao heeft een rijk maar soms verborgen cultureel leven, voortgekomen uit een zeer bewogen maatschappelijke en sociale historie. Dit boek is bedoeld om de kunstenaars van Curaçao in beeld te brengen en het belang van hun werk vast te leggen en uit te dragen. De kunstenaars in dit boek, waaronder schilders, beeldhouwers en schrijvers, werken inmiddels op verschillende plekken in de wereld en velen van hen hebben lange omzwervingen gemaakt. Maar hoe verschillend hun levens ook zijn gelopen, zij zijn allen verbonden met het eiland Curaçao, waar hun ‘roots’ liggen en dat zij in hun hart en ziel hebben gesloten. Deze verbondenheid loopt als een rode draad door de artistieke ontwikkeling van deze ‘Antilliaanse’ kunstenaars en heeft geleid tot een geheel eigen identiteit en kunstvorm met een unieke signatuur. Alle kunstenaars in dit boek wonen of op Curaçao of in Nederland.

Binnen de Antilliaanse gemeenschap, binnen het Koninkrijk, maar ook daarbuiten zijn er velen die hen een warm hart toedragen en hun bijzondere werk in ere willen houden, ook als bron voor inspiratie voor de volgende generaties.

De kunstenaars van Curaçao, bezien als mensen met dromen en idealen, met hun gedrevenheid om hun kunst te laten spreken. Een bijzondere groep in beeld gebracht met foto’s en tekst over hun leven en werk.

Sinaya R. Wolfert