Despues di a biba den dos internaat na Kòrsou den añanan 1940 i 1950, Dit Martis-Leito (1935) tabata maestra di skol básiko i di enseñansa pa adulto pa mas ku 35 aña. Tambe katekista I guía spiritual. E ta biuda, mama, wela i aktualmente penshonado. Esnan ku konos’é ta apresi’é pa su kuentanan pa mucha, charlanan religioso spiritual, letra pa kantika, poesía, orashon i kombibensia. Ami ta Judith ta su storia di bida – un storia ku siñansanan personal I profundo ku maestra Dith ke kompartí ku su famia i su pueblo.