Verlengingen

In de algemene bestuursvergadering van 30 Augustus 2013 werd besloten dat alle verzoeken voor verlenging door het Dagelijks Bestuur worden behandeld. Ook werd besloten, mede vanwege de krappe financiële middelen, om het aantal verlengingen per project te beperken tot maximaal 2 maal verlenging van 6 maanden.

Richtlijnen met betrekking tot het verlengen van een toekenning:

Het beleid ten aanzien van projecten en verlenging word als volgt vastgesteld:

  • Toekenning van subsidies aan projecten blijven één jaar geldig;
  • Het Dagelijks Bestuur behandelt alle aanvragen voor verlengingen en neemt indien nodig contact met het lid/de leden van het andere eiland waar de aanvraag vandaan komt;
  • Er kan tot maximaal 2 keer een verlenging worden toegekend van elk 6 maanden;
  • Verlengingen worden bij wijze van uitzondering geaccordeerd wanneer één van de volgende situaties zich voordoet: (1) financiering is rond, project is in de startblokken en kan binnen een jaar afgewikkeld worden; (2) project is in uitvoering; (3) project is reeds uitgevoerd, maar moet nog financieel afgewikkeld worden; (4) financiële afronding is nog niet compleet.
  • Verlengingen worden niet (meer) goedgekeurd indien een project nog geen volledige financiering heeft kunnen krijgen tegen de tijd dat de vervaldatum aanvangt. Het project kan dan her-ingediend worden wanneer de rest van de financiering rond is.
adminVerlengingen