Verlengingen

In de algemene bestuursvergadering van 30 Augustus 2013 werd besloten dat alle verzoeken voor verlenging door het Dagelijks Bestuur worden behandeld. Ook werd besloten in de algemene bestuursvergadering van 1 november 2019, mede vanwege de krappe financiële middelen, om het aantal verlengingen per project te beperken tot maximaal 2 maal verlenging van 3 maanden.

Richtlijnen met betrekking tot het verlengen van een toekenning:

Het beleid ten aanzien van projecten en verlenging word als volgt vastgesteld:

  • Toekenning van subsidies aan projecten blijven één jaar geldig;
  • Het Dagelijks Bestuur behandelt alle aanvragen voor verlengingen en neemt indien nodig contact met het lid/de leden van het andere eiland waar de aanvraag vandaan komt;
  • Er kan tot maximaal 2 keer een verlenging worden toegekend van elk 3 maanden;
  • Verlengingen worden bij wijze van uitzondering geaccordeerd wanneer één van de volgende situaties zich voordoet: (1) financiering is rond, project is in de startblokken en kan binnen een jaar afgewikkeld worden; (2) project is in uitvoering; (3) project is reeds uitgevoerd, maar moet nog financieel afgewikkeld worden; (4) financiële afronding is nog niet compleet.
  • Verlengingen worden niet (meer) goedgekeurd indien een project nog geen volledige financiering heeft kunnen krijgen tegen de tijd dat de vervaldatum aanvangt. Het project kan dan her-ingediend worden wanneer de rest van de financiering rond is.
adminVerlengingen